Uw initiatief Ervaringen bewonersbod

Bewonersbod Pandhof Sinte Marie

Een opmerkelijk Bewonersbod: de Werkgroep Pandhof Sinte Marie maakt zelf een ontwerp voor de herinrichting van dit unieke plekje in de Utrechtse binnenstad. Vrijwilligers Emma van den Dool, Marieke Renou en Claudia Hoejenbos: "We gaan iets moois laten zien."

De Werkgroep Pandhof Sinte Marie werkt al 30 jaar elke dinsdagmiddag in en om de kruidentuin achter het Conservatorium. Wieden, schoffelen, zaaien, planten, vegen. De samenwerking tussen de 8 vrijwilligers en de gemeente Utrecht, eigenaar van de grond, is altijd goed geweest. Emma van den Dool: "Via het Initiatievenfonds kunnen we aan zaai- en plantgoed en gereedschap komen. Grond wordt gebracht, tuinafval weggehaald en de heggen gesnoeid. Bij problemen kunnen we het wijkbureau en Toezicht en Handhaving altijd aanspreken."

Het idee van een Bewonersbod voor de herinrichting van de Pandhof komt voort uit het gevoel dat de gemeente de plek toch niet helemaal recht doet. Met name het plein tussen de kruidentuin en het hek (met entree) heeft veel meer mogelijkheden. Emma van den Dool: "Voor de Tour de France is de Mariaplaats prachtig opgeknapt. Maar dit plein is blijven liggen. Er was zelfs geen geld voor een nieuwe bestrating."

Startbedrag

Het Bewonersbod houdt in dat de Werkgroep zelf voor een inrichtingsplan zorgt, waarna de gemeente het plan uitvoert (Marieke Renou: "Wel met 20.000 randvoorwaarden natuurlijk!") Via het Initiatievenfonds kwam er een startbedrag waarmee (na juridisch advies) een stichting werd opgericht, een overeenkomst met de gemeente voorbereid en een professionele ontwerper aan het werk gezet.

Omdat ze de lat hoog leggen, is de gemeentelijke reservering van € 55.000 niet voldoende. De Pandhoveniers zetten ook in op een waterwerk, bankjes, regenwateropvang, meer groen bij het hek en een verlichtingsplan. Gewenst zijn daarnaast meer bordjes met historische informatie. Claudia Hoejenbos, lachend: "Het gaat heel duur worden!" Daarom gaat de Werkgroep zelf op zoek naar financiering. Ook dat maakt een niet gering deel uit van de overeenkomst.

Marieke Renou: "In de buurt hebben we rondgevraagd naar de wensen. Dat blijken rust, groen en water te zijn. Daarmee en met onze ideeën is de ontwerper nu aan het werk. Eind 2020 is het eerste uur u. Dan is het ontwerp klaar." Met het ontwerp en het verhaal van de Pandhof van Sinte Marie probeert de inmiddels opgerichte Stichting bedrijven en instellingen uit de buurt (zoals de SHV en de Oud-Katholieke Kerk) te interesseren. Ook andere Utrechtse bedrijven en fondsen komen aan de beurt en daarna volgt misschien crowdfunding. Waar de Stichting wel een beetje tegenop ziet.

Wennen

De Pandhoveniers beseffen dat iedereen moet wennen aan deze manier van herinrichten van de openbare ruimte. Ook de gemeente, de fondsen en de bedrijven. Marieke Renou: "Die willen graag weten welk sociaal doel een project heeft. Wij hebben alleen een plek die mooi ligt in Utrecht en waar veel van hun personeelsleden rondlopen." De Stichting ziet kansen het gebied waar ooit de Maria Majorkerk stond zo te verbeteren dat het een geliefde en rustige verblijfplaats wordt voor mensen die werken in de naburige kantoren. Marieke Renou: "Buiten overleggen hoort bij het nieuwe werken!"

Emma van den Dool denkt dat de bestrating het moeilijkste wordt om te financieren. "Dat spreekt lang niet aan zoals bijvoorbeeld een fontein dat doet." Ze zijn van plan eerst de grootste geldschieters te benaderen en daarna de kleinere te interesseren voor deelprojecten. Claudia Hoejenbos beseft dat sommige dingen moeilijker zijn dan gedacht. Zo waren alle omwonenden enthousiast over regenwateropvang. "Iedereen stelde zijn dak ter beschikking. Toch blijkt dat technisch nog behoorlijk ingewikkeld te zijn in een monumentengebied."

Soms zijn de leden van de werkgroep nog steeds bang dat de gemeente te gauw 'nee' zegt op hun voorstellen. Toch zijn ze ook optimistisch. Marieke Renou: "We gaan iets moois laten zien. Zodat iedereen ziet dat het een apart gebiedje is, met goed materiaal zorgvuldig ingericht. En we hopen dat de gemeente echt alleen maar 'nee' zegt als iets echt niet kan. Wanneer we klaar zijn met de voorbereiding? We noemen het plan MariaMajorXX = MMXX = 2020. Niet dat het werk volgend jaar al kan beginnen. Maar begin 2020 weten we waarschijnlijk wel hoe we verder kunnen. Dan is het weer tijd voor een wethoudersmomentje."

December 2019 | Door Frank van der Lecq


Wishing Well West

Dit initiatief startte in januari 2016 met sociaal makelen in Lombok Oost. Sociaal makelen betekent het ondersteunen van bewonersinitiatieven en samenbrengen van bewoners en organisaties. Wishing Well West organiseert activiteiten waar de buurt behoefte aan heeft. Dankzij het bewonersbod op het sociaal makelaarschap is hier nu genoeg geld en ruimte voor. Ze organiseren activiteiten voor kinderen, dagbesteding voor ouderen, een voedselbank, en het maken van buurtproducten. Buurtbewoners vinden dat Wishing Well West een gevoel van samenhorigheid brengt in de buurt.

Basketbalverenigingen Cangeroes en Amazone

Deze basketbalverenigingen beheren vanaf augustus 2016 Sporthal Lunetten. Ze vonden in Utrecht nergens een geschikte ruimte die betaalbaar was en ook de juiste voorzieningen had voor hun sport. Het bewonersbod was voor hen een uitkomst. Hun formule is simpel en doeltreffend: als vrijwilligers zoveel mogelijk het werk doen wat de gemeente eerst geld kostte, ben je goedkoper uit. Er zijn al verschillende nieuwe sportactiviteiten georganiseerd en door het gevarieerde aanbod wordt de sporthal vaker gebruikt.

Buurthuis De Nieuwe Jutter

Bij buurthuis De Nieuwe Jutter zorgen vrijwilligers voor dagondersteuning aan ouderen in hun buurt. Zo streven ze naar een buurt waar je op een prettige manier ouder kunt worden, omdat er hulp is en er activiteiten zijn. Een buurt waar bewoners en organisaties elkaar weten te vinden wanneer dat nodig is. En waar ouderen zo de zorg kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben. De steun voor het verder ontwikkelen van de soos via het bewonersbod brengt de realisering daarvan iets dichterbij. 

Spinozaplantsoen

In 2012 bleek uit een woonwensenonderzoek dat de bewoners graag een tuin wilden. Dat was aanleiding voor het ontwikkelen van een prachtige 'eetbare ontmoetingstuin' in het openbare plantsoen. Kinderen kunnen er spelen, bewoners kunnen er tuinieren of een praatje maken en van tijd tot tijd organiseren vrijwilligers activiteiten. Het bewonersbod besteden ze aan onderzoek, onder meer om erachter te komen of het groenonderhoud in het Spinozaplantsoen van de gemeente overgenomen kon worden.

Hulp en contact Initiatief

E-mail

initiatief@utrecht.nl

Telefoon

14 030