Uw initiatief Buurtbudgetten Lunetten

Bewoners kunnen samen voorstellen maken om Lunetten mooier, beter en leuker te maken. Hierdoor bepalen de bewoners de toekomst van Lunetten zelf.

Dit is een vervolg op de pilot Buurtbudgetten. Dit project is een samenwerking tussen actieve bewoners en ambtenaren om zo bewoners meer invloed geven over hoe we gemeentelijk geld in hun wijk besteden.

Meedenken

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners meepraten en meedoen aan ‘buurtbudgetten Lunetten’. Juist ook die bewoners die minder snel van zich laten horen.

Hebt u suggesties of ideeën? Neem dan contact op met burgertoplunetten@gmail.com.

Burgertop

Op 4 november 2017 organiseerde de kerngroep, bestaande uit bewoners en gemeente, een bijeenkomst  ‘de Burgertop’. Bewoners van Lunetten hebben informatie hierover in hun brievenbus gekregen. Ongeveer 80 bewoners werden middels een loting uitgenodigd.

Op 29 november zijn de resultaten van de Burgertop (pdf, 5 MB) gepresenteerd.

Nieuwe omgevingsvisie Lunetten

De resultaten van de Burgertop gebruiken we onder andere voor het maken van een nieuwe omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk: de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt, een winkelgebied of een park. Voor Lunetten volgen we eenzelfde aanpak als voor Vleuten-De Meern.

Bekijk hoe de omgevingsvisie Vleuten-De Meern tot stand kwam

Pilot buurtbudgetten

In 2015 en 2016 startte in Lombok en Lunetten de pilot Buurtbudgetten, om zo de lokale democratie beter te maken.

Bekijk het evaluatierapport, de commissiebrief en het eindverslag Buurtbudgetten