Initiatievenfonds Bewonersbod Pandhof Sinte Marie

Utrechters geven zelf vorm aan herinrichting

Een opmerkelijk Bewonersbod: de Werkgroep Pandhof Sinte Marie maakt zelf een ontwerp voor de herinrichting van dit unieke plekje in de Utrechtse binnenstad. Vrijwilligers Emma van den Dool, Marieke Renou en Claudia Hoejenbos: "We gaan iets moois laten zien."

Door Frank van der Lecq

De Werkgroep Pandhof Sinte Marie werkt al 30 jaar elke dinsdagmiddag in en om de kruidentuin achter het Conservatorium. Wieden, schoffelen, zaaien, planten, vegen. De samenwerking tussen de 8 vrijwilligers en de gemeente Utrecht, eigenaar van de grond, is altijd goed geweest. Emma van den Dool: "Via het Initiatievenfonds kunnen we aan zaai- en plantgoed en gereedschap komen. Grond wordt gebracht, tuinafval weggehaald en de heggen gesnoeid. Bij problemen kunnen we het wijkbureau en Toezicht en Handhaving altijd aanspreken."

Het idee van een Bewonersbod voor de herinrichting van de Pandhof komt voort uit het gevoel dat de gemeente de plek toch niet helemaal recht doet. Met name het plein tussen de kruidentuin en het hek (met entree) heeft veel meer mogelijkheden. Emma van den Dool: "Voor de Tour de France is de Mariaplaats prachtig opgeknapt. Maar dit plein is blijven liggen. Er was zelfs geen geld voor een nieuwe bestrating."

Startbedrag

Het Bewonersbod houdt in dat de Werkgroep zelf voor een inrichtingsplan zorgt, waarna de gemeente het plan uitvoert (Marieke Renou: "Wel met 20.000 randvoorwaarden natuurlijk!") Via het Initiatievenfonds kwam er een startbedrag waarmee (na juridisch advies) een stichting werd opgericht, een overeenkomst met de gemeente voorbereid en een professionele ontwerper aan het werk gezet.

Omdat ze de lat hoog leggen, is de gemeentelijke reservering van € 55.000 niet voldoende. De Pandhoveniers zetten ook in op een waterwerk, bankjes, regenwateropvang, meer groen bij het hek en een verlichtingsplan. Gewenst zijn daarnaast meer bordjes met historische informatie. Claudia Hoejenbos, lachend: "Het gaat heel duur worden!" Daarom gaat de Werkgroep zelf op zoek naar financiering. Ook dat maakt een niet gering deel uit van de overeenkomst.

Marieke Renou: "In de buurt hebben we rondgevraagd naar de wensen. Dat blijken rust, groen en water te zijn. Daarmee en met onze ideeën is de ontwerper nu aan het werk. Eind dit jaar is het eerste uur u. Dan is het ontwerp klaar." Met het ontwerp en het verhaal van de Pandhof van Sinte Marie probeert de inmiddels opgerichte Stichting bedrijven en instellingen uit de buurt (zoals de SHV en de Oud-Katholieke Kerk) te interesseren. Ook andere Utrechtse bedrijven en fondsen komen aan de beurt en daarna volgt misschien crowdfunding. Waar de Stichting wel een beetje tegenop ziet.

Wennen

De Pandhoveniers beseffen dat iedereen moet wennen aan deze manier van herinrichten van de openbare ruimte. Ook de gemeente, de fondsen en de bedrijven. Marieke Renou: "Die willen graag weten welk sociaal doel een project heeft. Wij hebben alleen een plek die mooi ligt in Utrecht en waar veel van hun personeelsleden rondlopen." De Stichting ziet kansen het gebied waar ooit de Maria Majorkerk stond zo te verbeteren dat het een geliefde en rustige verblijfplaats wordt voor mensen die werken in de naburige kantoren. Marieke Renou: "Buiten overleggen hoort bij het nieuwe werken!"

Emma van den Dool denkt dat de bestrating het moeilijkste wordt om te financieren. "Dat spreekt lang niet aan zoals bijvoorbeeld een fontein dat doet." Ze zijn van plan eerst de grootste geldschieters te benaderen en daarna de kleinere te interesseren voor deelprojecten. Claudia Hoejenbos beseft dat sommige dingen moeilijker zijn dan gedacht. Zo waren alle omwonenden enthousiast over regenwateropvang. "Iedereen stelde zijn dak ter beschikking. Toch blijkt dat technisch nog behoorlijk ingewikkeld te zijn in een monumentengebied."

Soms zijn de leden van de werkgroep nog steeds bang dat de gemeente te gauw 'nee' zegt op hun voorstellen. Toch zijn ze ook optimistisch. Marieke Renou: "We gaan iets moois laten zien. Zodat iedereen ziet dat het een apart gebiedje is, met goed materiaal zorgvuldig ingericht. En we hopen dat de gemeente echt alleen maar 'nee' zegt als iets echt niet kan. Wanneer we klaar zijn met de voorbereiding? We noemen het plan MariaMajorXX = MMXX = 2020. Niet dat het werk volgend jaar al kan beginnen. Maar begin 2020 weten we waarschijnlijk wel hoe we verder kunnen. Dan is het weer tijd voor een wethoudersmomentje."