Uw initiatief Netwerken voor uw initiatief

In Utrecht zijn diverse netwerken van bewoners, ondernemers en professionals. In deze netwerken kunt u ervaringen uitwisselen en advies of hulp vragen aan andere initiatiefnemers.

Netwerken voor initiatiefnemers

Utrechtse Ruimtemakers

De Utrechtse Ruimtemakers helpen initiatiefnemers door kennis en netwerken te delen.

Initiatievencafé

Een initiatievencafé is een laagdrempelige bijeenkomst om initiatieven een stap verder te brengen. Met koffie, thee, bier, wijn en een hoop gezelligheid, net als in een echt café. U komt in gesprek met initiatiefnemers, ambtenaren en andere deskundigen. Stel uw vragen, of denk mee met de anderen. Samen weten we meer! Hebt u de gemeente nodig voor uw initiatief? Dan brengen we u in contact met een medewerker van de gemeente.

Verschillende partijen organiseren initiatievencafés, zoals de Ruimtemakers, Utrecht Natuurlijk, Kracht van Utrecht, VC Utrecht of de Sociaal Makelaars. Wilt u zelf een initiatievencafé organiseren en daar advies bij? Mail dan naar initiatief@utrecht.nl.

Netwerken opgezet door initiatiefnemers

Hieronder ziet u een overzicht van netwerken die opgezet zijn door initiatiefnemers. De netwerken zijn opgezet voor bepaalde doelgroepen zoals werkzoekenden, ondernemers, jongeren, ouderen of buren. Klik op een onderwerp om de netwerken te bekijken.

Zorg en welzijn

 • BuurtWelzijn
  BuurtWelzijn
  bevordert samenredzaamheid. Van spullen lenen, hobby- en interessegroepen opzetten, nieuws met elkaar delen tot samen iets leuks doen en elkaar helpen.
 • Eet mee
  Eet mee
  is een netwerk van bekenden en onbekenden in Utrecht die af en toe met elkaar eten. Iedereen mag aan tafel aanschuiven, jong en oud. U kunt zich aanmelden als eetadres en koken voor gasten. En u kunt als gast bij iemand aanschuiven.
 • GEZ Netwerk Utrecht
  Geïntegreerde eerstelijnszorg
  (GEZ) betekent dat zorgverleners bij u in de buurt samenwerken. Ze delen bijvoorbeeld kennis en ontwikkelingen met elkaar. Inwoners van de stad kunnen daarnaast zien hoe de zorg in hun wijk wordt geregeld.
 • Gezondheidspact Utrecht
  Het Gezondheidspact Utrecht is een dynamisch netwerk waar de gemeente Utrecht deel van uit maakt. Het pact wil mensen inspireren een bijdrage te doen, samen te werken en van elkaar te leren op gebied van gezondheid.
 • Handjehelpen
  Bekijk openstaande hulpvragen van kinderen en volwassenen met een beperking of gedragsprobleem op www.handjehelpen.nl.
 • HoiUtrecht
  Lees verhalen over Utrechters die leven met een beperking, ziekte of stoornis op www.hoiutrecht.nl. Dé plek waar je de mens achter het krasje ontmoet.
 • WijkConnect
  Bent u lid van een bewonersgroep? Hebt u een initiatief dat u met de wijk wilt delen? Bent u ondernemer of lid van een non-profitorganisatie? WijkConnect verbindt mensen in de wijk. U kunt uzelf of uw organisatie hier presenteren of een uitnodiging plaatsen.
 • Zelfbeheer van speeltuinen
  Bent u bezig met zelfbeheer in de wijk en zoekt u tips, ideeën of anderen die hetzelfde doen? Er is een stedelijk netwerk van 20 Utrechtse speeltuinen actief. De speeltuinen zijn bezig met een nieuwe manier van aansturing. Volg de voortgang op www.speeltuinen.org.
 • Zorg voor Elkaar (voorheen Tour d’initiatives)
  In het najaar van 2015 gingen we op bezoek bij een aantal inspirerende initiatieven waarbij zorg voor elkaar centraal staat. Volg de Utrechtse voorbeelden van Zorg voor Elkaar, bekijk de filmpjes en zie hoe Utrecht samenwerkt om de stad nog beter en mooier te maken voor iedereen. Zo leren we van elkaar. Laat je inspireren!

Werken en (sociaal) ondernemen

 • DeBroekriem
  Stichting DeBroekriem
   wil - ook in Utrecht - werkzoekenden inspireren en in beweging zetten. Via een activiteitenplatform dat ontmoetingen tussen werkzoekenden faciliteert. Met inspirerende meet-ups en workshops.
 • De Slinger
  Netwerkorganisatie voor betrokken ondernemers in Utrecht. Hebt u een maatschappelijk initiatief? Dan kunt u uw vragen hierover aan de ondernemers van De Slinger voorleggen.
 • Economic Board Utrecht
  De Economic Board Utrecht adviseert bij het vinden van investeerders voor uw groene, gezonde of innovatieve idee.
 • Enactus Utrecht
  Enactus Utrecht
  is een netwerk van ondernemende studenten, de Universiteit Utrecht en leiders uit het bedrijfsleven. Voor studenten die willen leren ondernemen en tegelijkertijd iets willen betekenen voor hun omgeving. Bij Enactus Utrecht doen zij ervaring op met sociaal ondernemerschap.
 • In Between Café
  Netwerkorganisatie waar mensen, die op zoek zijn naar een baan of opdracht, elkaar ondersteunen en inspireren. In Between Café organiseert regelmatig bijeenkomsten.
 • Social Impact Factory
  Social Impact Factory
  is een platform waar organisaties, sociaal ondernemers en initiatieven samen ondernemende oplossingen bedenk voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen.
 • Utrecht Development Board (UDB)
  Utrecht Development Board
  kijkt positief naar de stad Utrecht, haar sociaaleconomische concurrentiepositie en stedelijke ontwikkeling. Zij bestaat uit 14 Utrechtse mensen met een goed hart voor de stad. Deze vrijwilligers versterken met eigen acties de stad onder het motto ‘verbinden, versnellen, verzilveren’. De UDB wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven, opleidingen en maatschappelijke instellingen.

Jongeren

 • Jongerennetwerk Utrecht (UUT)
  Netwerk van jongeren tot en met 23 jaar, die verhalen delen van Utrechters die verliefd zijn op Utrecht. Jongerennetwerk Utrecht geeft ook advies over hoe u initiatieven aantrekkelijk(er) kunt maken voor jongeren.

Mensenrechten en nieuwkomers

 • De Voorkamer
  De Voorkamer
  in Utrecht is een platform waarin talenten van nieuwkomers en Utrechters bij elkaar komen (voertaal: Engels).
 • Human Rights Utrecht
  Human Rights Utrecht
  : de Mensenrechtencoalitie voor samenwerken aan een inclusieve stad. Lees en praat mee over mensenrechten in Utrecht. Of sluit je aan als organisatie of initiatief, die zich inzet voor kinder- en mensenrechten in Utrecht.

Energie en duurzaamheid

 • Global Goals
  Global Goals zijn doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Bent u zelf actief bezig met de Global Goals?

Spullen lenen

Wijk- en buurtnetwerken

 • Buurtnetwerk Nextdoor
  Buurtnetwerk Nextdoor, voor een helpende hand, belangrijke alerts of gewoon voor gezelligheid in de buurt.
 • Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
  Vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. De leden van het LSA zijn bewonersgroepen. Het LSA brengt bewoners samen en laat bewoners hun kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen delen.
 • Vraag het wijkbureau naar bewonersgroepen
  Elk wijkbureau heeft een netwerk van actieve bewoners(groepen) en ondernemers in de wijk. Wilt u weten welke netwerken er in uw wijk zijn? Neem dan contact op met uw wijkbureau.

Hulp en contact Initiatief

E-mail

initiatief@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Uw mening