Uw initiatief Netwerken voor uw initiatief

In Utrecht zijn diverse netwerken van bewoners, ondernemers en professionals. In deze netwerken kunt u ervaringen uitwisselen en advies of hulp vragen aan andere initiatiefnemers.

Social media

Netwerken voor initiatiefnemers

Utrechtse Ruimtemakers

De Utrechtse Ruimtemakers helpen initiatiefnemers door kennis en netwerken te delen.

KNHM en Kern met Pit

De vrijwillige adviseurs van de KNHM ondersteunen bij jouw buurtproject of bewonersinitiatief.

Netwerken opgezet door initiatiefnemers

Hieronder ziet u een overzicht van netwerken die opgezet zijn door initiatiefnemers. De netwerken zijn opgezet voor bepaalde doelgroepen zoals werkzoekenden, ondernemers, jongeren, ouderen of buren. Klik op een onderwerp om de netwerken te bekijken.

 • Eet mee
  Eet mee is een netwerk van bekenden en onbekenden in Utrecht die af en toe met elkaar eten. Iedereen mag aan tafel aanschuiven, jong en oud. U kunt zich aanmelden als eetadres en koken voor gasten. En u kunt als gast bij iemand aanschuiven.
   
 • Gezondheidspact Utrecht
  Het Gezondheidspact Utrecht is een dynamisch netwerk waar de gemeente Utrecht deel van uit maakt. Het pact wil mensen inspireren een bijdrage te doen, samen te werken en van elkaar te leren op gebied van gezondheid.
 • Handjehelpen
  Bekijk openstaande hulpvragen van kinderen en volwassenen met een beperking of gedragsprobleem op www.handjehelpen.nl.
 • HoiUtrecht
  Lees verhalen over Utrechters die leven met een beperking, ziekte of stoornis op www.hoiutrecht.nl. Dé plek waar je de mens achter het krasje ontmoet.
 • WijkConnect
  Bent u lid van een bewonersgroep? Hebt u een initiatief dat u met de wijk wilt delen? Bent u ondernemer of lid van een non-profitorganisatie? WijkConnect verbindt mensen in de wijk. U kunt uzelf of uw organisatie hier presenteren of een uitnodiging plaatsen.
 • DeBroekriem
  Stichting DeBroekriem wil - ook in Utrecht - werkzoekenden inspireren en in beweging zetten. Via een activiteitenplatform dat ontmoetingen tussen werkzoekenden faciliteert. Met inspirerende meet-ups en workshops.
 • De Slinger
  Netwerkorganisatie voor betrokken ondernemers in Utrecht. Hebt u een maatschappelijk initiatief? Dan kunt u uw vragen hierover aan de ondernemers van De Slinger voorleggen.
 • Economic Board Utrecht
  De Economic Board Utrecht adviseert bij het vinden van investeerders voor uw groene, gezonde of innovatieve idee.
 • Enactus Utrecht
  Enactus Utrecht is een netwerk van ondernemende studenten, de Universiteit Utrecht en leiders uit het bedrijfsleven. Voor studenten die willen leren ondernemen en tegelijkertijd iets willen betekenen voor hun omgeving. Bij Enactus Utrecht doen zij ervaring op met sociaal ondernemerschap.
 • In Between Café
  Netwerkorganisatie waar mensen, die op zoek zijn naar een baan of opdracht, elkaar ondersteunen en inspireren. In Between Café organiseert regelmatig bijeenkomsten.
 • Social Impact Factory
  Social Impact Factory is een platform waar organisaties, sociaal ondernemers en initiatieven samen ondernemende oplossingen bedenk voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen.
 • Utrecht Development Board (UDB)
  Utrecht Development Board kijkt positief naar de stad Utrecht, haar sociaaleconomische concurrentiepositie en stedelijke ontwikkeling. Zij bestaat uit 14 Utrechtse mensen met een goed hart voor de stad. Deze vrijwilligers versterken met eigen acties de stad onder het motto ‘verbinden, versnellen, verzilveren’. De UDB wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven, opleidingen en maatschappelijke instellingen.
 • Jongerennetwerk Utrecht (UUT)
  Netwerk van jongeren tot en met 23 jaar, die verhalen delen van Utrechters die verliefd zijn op Utrecht. Jongerennetwerk Utrecht geeft ook advies over hoe u initiatieven aantrekkelijk(er) kunt maken voor jongeren.
 • De Voorkamer
  De Voorkamer in Utrecht is een platform waarin talenten van nieuwkomers en Utrechters bij elkaar komen (voertaal: Engels).
 • Human Rights Utrecht
  Human Rights Utrecht: de Mensenrechtencoalitie voor samenwerken aan een inclusieve stad. Lees en praat mee over mensenrechten in Utrecht. Of sluit je aan als organisatie of initiatief, die zich inzet voor kinder- en mensenrechten in Utrecht.
 • EnergieAmbassadeurs Utrecht
  Interesse in energie besparen en duurzame energieopwekking? EnergieAmbassadeurs zijn vrijwilligers die samen met hun buren duurzaam aan de slag willen. Bekijk de website.
 • Global Goals
  Global Goals zijn doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Bent u zelf actief bezig met de Global Goals?
 • Transitiemotor030
  De Transitiemotor is een open beweging van mensen en organisaties in Nederland, die een duurzame samenleving stimuleren. Neem voor de groep in Utrecht contact op met info@bureauboelens.nl.
 • Buurtnetwerk Nextdoor
  Buurtnetwerk Nextdoor, voor een helpende hand, belangrijke alerts of gewoon voor gezelligheid in de buurt.
 • Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
  Vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. De leden van het LSA zijn bewonersgroepen. Het LSA brengt bewoners samen en laat bewoners hun kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen delen.
 • Vraag het wijkbureau naar bewonersgroepen
  Elk wijkbureau heeft een netwerk van actieve bewoners(groepen) en ondernemers in de wijk. Wilt u weten welke netwerken er in uw wijk zijn? Neem dan contact op met uw wijkbureau.

Hulp en contact Initiatief

E-mail

initiatief@utrecht.nl

Telefoon

14 030