Uw initiatief Makelpunt Utrecht

Zoekt u een locatie voor uw activiteit of plan? Of hebt u een locatie beschikbaar in Utrecht?

www.makelpunt-utrecht.nl brengt vraag en aanbod van ruimtes samen voor culturele, maatschappelijke of commerciële activiteiten. Zo vindt u makkelijker een locatie en maken we met elkaar beter gebruik van de beschikbare ruimte in Utrecht.

Screenshot van de website van Makelpunt Utrecht

Hulp en contact Makelpunt Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

makelpunt@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht