Uw initiatief Makelpunt Utrecht

Zoekt u een locatie voor uw activiteit of plan? Of hebt u een locatie beschikbaar in Utrecht?

www.makelpunt-utrecht.nl brengt vraag en aanbod van ruimtes samen voor culturele, maatschappelijke of commerciële activiteiten. Zo vindt u makkelijker een locatie en maken we met elkaar beter gebruik van de beschikbare ruimte in Utrecht.

Hulp en contact Makelpunt Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

makelpunt@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Uw mening