Initiatief en invloed Burgerinitiatief en burgeragendering

Gemeenteraadsleden zijn door u gekozen om beslissingen te nemen voor de stad. Zij willen daarom graag weten wat er leeft onder bewoners. Met het burgerinitiatief en met de burgeragendering kunt u zorgen dat de gemeenteraad een bepaald onderwerp bespreekt of hierover beslist. Bijvoorbeeld als u een goed idee voor uw buurt of de stad hebt.

Het verschil tussen een burgerinitiatief en een burgeragendering is best ingewikkeld. Om een goede keuze te maken wat het beste past kunt u contact opnemen met de griffie.

Burgerinitiatief: laat de raad beslissen over uw voorstel

Wethouders en raadsleden maken voorstellen waar de gemeenteraad over beslist. Als bewoner kunt u ook zo’n voorstel maken. Hier stemt de gemeenteraad dan over.

De raad organiseert eerst een bijeenkomst om te horen hoe andere Utrechters aankijken tegen uw onderwerp. Daarna komt het gesprek in de raadscommissie en raadsvergadering. Hier mag u zelf uitleg geven over uw onderwerp. U mag dat ook door iemand anders laten doen namens u.

Wie kan een burgerinitiatief starten?

Iedereen van twaalf jaar en ouder kan een burgerinitiatief starten.

Wat hebt u nodig?

U hebt minimaal 250 handtekeningen van andere mensen nodig die uw onderwerp, plan of voorstel ondersteunen. Deze mensen moeten ook twaalf jaar of ouder zijn. Ze moeten inwoner van Utrecht zijn. Het mogen ook statushouders zijn.

Burgerinitiatief starten of hulp nodig?

De griffie helpt u graag.

Burgeragendering: laat de raad vergaderen over een onderwerp

Als bewoner kunt u een onderwerp op de agenda zetten van een raadscommissie. Dit heet een burgeragendering.

De raad organiseert eerst een bijeenkomst om te horen hoe andere Utrechters aankijken tegen uw onderwerp. Daarna komt het gesprek in de raadscommissie. Hier mag u zelf uitleg geven over uw onderwerp. U mag dat ook door iemand anders laten doen namens u.

Wie kan een burgeragendering indienen?

Iedereen van twaalf jaar en ouder kan een burgeragendering indienen.

Wat hebt u nodig?

U hebt hiervoor minimaal 100 handtekeningen nodig van andere mensen die het met u eens zijn. Deze mensen moeten ook twaalf jaar of ouder zijn. Ze moeten inwoner van Utrecht zijn. Het mogen ook statushouders zijn.

Indienen of hulp nodig

Wilt u een burgerinitiatief starten of een burgeragendering indienen? Of wilt u eerst meer weten? Neem contact op met de griffie via griffie.gemeenteraad@utrecht.nl of via telefoonnummer 030- 286 1069.

Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor een burgerinitiatief of een burgeragendering. Soms is een ander middel beter geschikt om aandacht te vragen. De griffie adviseert u graag bij het kiezen voor de juiste manier. De griffie is de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt. Bij het maken van een burgerinitiatief komt er best wel wat kijken. Ook hierbij helpt de griffie graag, als u dat wilt.