Internationale zaken Europa

Vlaggen van Europa

Europa ver weg? Helemaal niet! Als gemeente werken we nauw samen met verschillende instanties in Europa, zoals EUROCITIES en Connected Cities Network. Utrecht is een van de meest competitieve regio's van Europa. En deze positie willen we behouden.

Bekijk de Europastrategie voor Utrecht 2014-2020 (pdf, 258 kB) 

Actief in Brussel

Europese ontwikkelingen hebben invloed op de stad. Utrecht werkt daarom samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (G-4) in Brussel. Wij onderhouden een netwerk bij de Europese Unie en andere organisaties. Europese besluiten kunnen direct gevolgen hebben voor Utrecht. Daarom brengen wij samen met onze partners het belang van de steden in bij het maken van regels en beleid in Europa.
We volgen Europese ontwikkelingen die voor Utrecht van belang zijn en praten hierover mee. Utrecht werkt actief mee aan de Europese Agenda Stad. We brengen voorstellen in voor verbetering van mobiliteit in steden, een gezondere luchtkwaliteit of de opvang van vluchtelingen.

EUROCITIES

EUROCITIES is 1 van de belangrijkste stedennetwerken waar Utrecht lid van is. Het is een netwerk van ruim 140 grote- en middelgrote Europese steden. Bestuurders en ambtenaren wisselen kennis uit en bespreken nieuwe voorstellen in bijeenkomsten over cultuur, economie, milieu, mobiliteit, de nieuwe technologie en sociale zaken. Utrecht deelt het verhaal als dé gezonde stad voor iedereen, als inspiratie voor andere steden in Europa. Het lidmaatschap levert nieuwe kennis op en contacten die leiden tot Europese subsidies.

We werken wat intensiever samen met steden als Düsseldorf, Stuttgart, Gent, Kopenhagen en Malmö omdat we aan dezelfde stedelijke opgaven werken en daarbij van elkaar kunnen leren.

Europa en Utrechtse uitdagingen

In Utrecht werken wij aan een gezonde toekomst voor stad en regio en zetten we Utrecht in Europa op de kaart als koploper van Gezond Stedelijk Leven. Dat doen we door publicaties in relevante netwerken, deel te nemen aan werkconferenties of door het ontvangen van Europese delegaties.

De uitdagingen voor onze groeiende stad die met de Europese Unie te maken hebben, gaan over onderwerpen zoals:

  • gezonde en veilige leefomgeving
  • vrijheid en gelijkheid
  • economische welvaart en banen
  • onderwijs en talentontwikkeling
  • groene energie en circulaire economie
  • mobiliteit
  • ruimtelijke ontwikkeling en wonen
  • cultuur en evenementen

Hulp en contact Europese en internationale Zaken

Uw mening