Internationale zaken Europa

Vlaggen van Europa

Europa ver weg? Helemaal niet! Als gemeente werken we nauw samen met verschillende instanties in Europa, zoals EUROCITIES en Connected Cities Network. Utrecht is een van de meest competitieve regio's van Europa. En deze positie willen we behouden.

Bekijk de Europastrategie voor Utrecht 2014-2020 (pdf, 258 kB) 

Actief in Brussel

Steeds meer Europese regelgeving heeft directe invloed op de ontwikkeling van de stad. Utrecht heeft daarom met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (G-4) een kantoor in Brussel. Vanuit dit kantoor bouwen en onderhouden we een netwerk in Brussel. We volgen Europese ontwikkelingen die voor Utrecht van belang zijn en praten hierover mee. Daarvoor heeft Utrecht actief meegewerkt aan de Europese Agenda Stad. Daar brengen we onze standpunten over de luchtkwaliteit in maar ook richtlijnen voor mobiliteit in steden.

EUROCITIES

Utrecht is lid van EUROCITIES, een netwerk van ruim 140 grote- en middelgrote Europese steden. Bestuurders en ambtenaren nemen actief deel aan verschillende fora en zetten Utrecht neer als interessante en innovatieve stad in Europa. EUROCITIES biedt kansen om ‘best practices’ en kennis te delen. Het actieve lidmaatschap levert contacten op die leiden tot samenwerkingsprojecten en Europese subsidiepartnerschappen.

Connected Cities Network

Utrecht Connected Cities Network  is een dynamisch en informeel netwerk van internationale steden. We werken hierin samen met steden als Gent, Malmö, Düsseldorf en Bonn, Nice of Kopenhagen. De relaties met de steden in dit netwerk worden bepaald door Europese subsidiekansen en Utrechtse actuele thema's: groen, gezond en slim. Het netwerk vergroot de internationale bekendheid van Utrecht en zorgt voor EU-subsidiepartnerschappen.

EU-subsidies

De gemeente Utrecht helpt bij het signaleren van Europese kansen en het ontwikkelen van Europese projecten en subsidieaanvragen. Er is kennis en ervaring aanwezig over diverse Europese subsidies zoals Interreg NWE en Europe, Urbact, FP7 (Horizon2020), IEE.

Daarnaast beschikt de gemeente over een ruim (internationaal) netwerk van steden en andere organisaties. Het ontwikkelen van Europese projecten gebeurt in nauwe samenwerking met de relevante beleidsafdelingen of andere organisaties in de stad.

Europese impuls voor lokaal beleid

De gemeente Utrecht werkt continu aan het ontwikkelen en uitvoeren van Europese projecten in de stad waarbij de prioriteiten op de volgende gebieden liggen:

 • Jobs, growth and investment
 • Climate Action, Environment and Resource Efficiency
 • Secure, clean and efficient energy
 • Healthy Urban Living
 • Green and integrated transport
 • Inclusive, innovative and reflective cities
 • Protecting freedom and security for citizens

Deze prioriteiten vormen de focus van ons werk en vinden hun plek onder het overkoepelende thema Healthy Urban Living. Wanneer er op andere beleidsterreinen kansen zijn, pakken we deze ook op.

Samenwerking

Op het gebied van EU-subsidies werkt de gemeente samen met diverse partners in de stad. Soms door samen deel te nemen aan projecten, maar ook door kennis uit te wisselen of te adviseren over mogelijkheden. De gemeente stelt haar netwerken beschikbaar aan partners in de stad voor het ontwikkelen van projecten.

Een aantal partners in de stad heeft een eigen ondersteunende functie en strategie voor Europese en internationale projecten en samenwerking. Met hen onderhouden we structurele werkrelaties om elkaars kennis te versterken en samenwerking in projecten te bevorderen. De belangrijkste partners in dit opzicht zijn: provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten en Economic Board Utrecht.

Voor de Economic Board Utrecht ontwikkelt de gemeente een strategische Europa aanpak op de thema’s groen, gezond en slim. Met behulp van Europese subsidie en lobby streeft de Economic Board Utrecht er naar om de Europese mogelijkheden voor de stad optimaal te benutten voor het versterken van het internationale profiel van de stad. Naast overheden en kennisinstellingen in de regio Utrecht is hiermee ook het bedrijfsleven in de regio onderdeel van het Europese netwerk.

Projecten

De gemeente Utrecht heeft deelgenomen of neemt deel aan verschillende Europese projecten. Dit zijn onder andere:

 • CityLogo:  Binnen het Europese programma URBACT bestaat CityLogo: een Europees project over city branding en –marketing van moderne steden, met de focus op een betere positionering van steden en het versterken van de gemeentelijke communicatie.
 • PORTICO (2009-2014): is een internationaal project waarin de gemeente Utrecht en Initiatief Domplein samenwerkten met drie Europese steden: Keulen, Gent en Chester. Het project streeft er naar de bescherming en beleving van cultureel erfgoed en archeologie samen te laten gaan met economische ontwikkeling.
 • CIVITAS MIMOSA: staat voor “Making Innovation in Mobility and Sustainable Actions” en is een innovatief mobiliteitsproject waar de steden Bologna, Funchal, Gdansk, Talinn en Utrecht In Europees verband aan werken.
 • FosterREG: richt zich op het versterken van kennis op lokaal, regionaal, en nationaal niveau om een duurzaam geïntegreerd stedelijke vernieuwingsaanpak te ontwikkelen, financieren en uit te voeren. Met name gericht op verduurzaming van energie.
 • JamToday: is het eerste pan-Europese netwerk gericht op de ontwikkeling van toegepaste games. Het brengt verschillende partijen (zoals creatieve clusters, game-industrie, onderwijs- en kennisinstellingen, publieke organisaties en gemeenten) samen om game jams te organiseren op verschillende plekken in Europa.
 • Kansen voor West: is een samenwerkingsprogramma van de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gericht op regionale ontwikkeling. Het programma steunt initiatieven binnen drie programmaprioriteiten: Innovatie bij het MKB, koolstofarme economie en geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling (verbetering vestigingsklimaat en ontwikkeling arbeidspotentieel

Hulp en contact Europese en internationale Zaken