Internationale zaken Internationale economische strategie

Utrecht werkt samen met de regio om het internationale vestigingsklimaat te verbeteren onder de naam Utrecht Region. We werken aan het aantrekken van internationale bedrijven naar onze regio met focus op groen, gezond en slim.

Het is van belang om de handen ineen te slaan, willen we ook in de toekomst tot de top van de Europese regio’s blijven behoren en genoeg werkgelegenheid blijven creëren. Daarom werken we met het team Trade & Invest samen met de Economic Board Utrecht (EBU), de Provincie Utrecht, het Utrecht Science Park (USP) en met gemeenten in de regio Utrecht samen.

Wat gaan we doen?

In de komende 5 jaar verdubbelt de regio haar doelstelling van 500 extra ‘internationale banen’ per jaar nu naar 1.000 per jaar in 2023. Om dit te bereiken is er een strategie en plan van aanpak (pdf, 616 kB) opgesteld en keuzes gemaakt. Uitgangspunt voor de strategie zijn de sterke sectoren in de regio Utrecht:

  • Life sciences & health
  • ICT
  • Gaming
  • Innovatie & duurzaamheid

Talent en voorwaarden scheppen

De aanwezigheid van voldoende talent is van groot belang voor ons internationale vestigingsklimaat. Bedrijven hebben vooral op het gebied van ICT en Research & Development internationaal talent nodig. Een goede infrastructuur, voldoende aanbod van vastgoed, een Expat Center en voldoende internationale scholen zijn belangrijke voorwaarden voor internationale bedrijven en internationale medewerkers om zich hier te vestigen. De Internationale School Utrecht heeft nu ruim 700 leerlingen. Daarnaast ondersteunen we bedrijven die internationaal willen ondernemen.

Focus

We focussen ons op een beperkt aantal landen waar de meeste kansen liggen voor de Utrechtse regio: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, VS, China Canada en Taiwan. In India en Japan richten we ons alleen op acquisitie van bedrijven. We ontvangen delegaties en organiseren economische missies. We onderhouden contacten met de lokale internationale gemeenschappen en bedrijven in Utrecht. Met een aantal steden onderhouden we een meer intensieve relatie zoals Portland in de VS en Zhuhai in China omdat deze bijdragen aan het creëren van economische kansen voor ondernemers.

Brexit

1 van de belangrijkste actuele ontwikkelingen is de Brexit. Deze heeft straks gevolgen voor de Nederlandse, en dus Utrechtse, economie. De komst van de European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam is ook voor Utrecht een belangrijke ontwikkeling. Bij dit agentschap werken 900 mensen. Wij verwachten dat er ook een groot aantal life science and health-bedrijven naar Nederland komt. Dit biedt kansen voor de regio Utrecht en vraagt tegelijkertijd om een extra gezamenlijke inspanning.

Hulp en contact Europese en internationale Zaken

Uw mening