Internationale zaken Mensenrechten

zebrapad in de regenboogkleuren

‘The first human rights city in the Netherlands'

Navanethem Pillay, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN, gaf Utrecht die titel in haar speech bij de opening van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht in 2012.

Nog steeds werken we in Utrecht samen met een groot aantal organisaties en instellingen op verschillende manieren en terreinen aan de bescherming van mensenrechten. In de afgelopen jaren is dat steeds meer in onderling overleg en in samenwerking gebeurd.

De Utrechtse Mensenrechtencoalitie

Plaatselijke organisaties en instellingen en de gemeente vormen de Utrechtse Mensenrechtencoalitie, opgericht om elkaar te versterken en te inspireren. 4 keer per jaar ontmoeten we elkaar in het Mensenrechtencafé. Daarnaast spreken we elkaar ook in de maandelijkse vergadering. 

Een kerngroep bereidt de bijeenkomsten voor en kiest de thema’s en acties uit. We proberen om alle activiteiten in Utrecht die over mensenrechten gaan, inzichtelijk te maken. Voor een overzicht van de mensenrechtenactiviteiten, nieuws en discussies zie www.humanrightsutrecht.nl.

Als u zelf een activiteit wilt melden of een bijdrage wilt leveren aan de website, mail dan naar info@humanrightsutrecht.nl

Gemeentebeleid

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de mensenrechten van de inwoners te verwezenlijken, beschermen en te respecteren. Door de toenemende decentralisatie van overheidstaken is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor mensenrechten bovendien steeds breder geworden. Utrecht werkt daarom samen met gemeenten in binnen- en buitenland. Andere belangrijke partners zijn de nationale overheid, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het College voor de Rechten van de Mens en met (inter-)nationale mensenrechtenorganisaties.

Shelter City

Op initiatief van de Gemeenteraad is Utrecht sinds begin 2015 een Shelter City. Dit houdt in dat mensenrechtenverdedigers die in eigen land ernstig worden bedreigd, in aanmerking komen voor een verblijf van 3 maanden in de stad. Tijdens dit verblijf kan de Shelter Citygast op adem komen, trainingen volgen en haar of zijn netwerken uitbreiden. De Shelter Citygast stelt een eigen programma samen voor trainingen en ontmoetingen met maatschappelijke organisaties en politieke contacten in Den Haag, Brussel en daarbuiten.

De Utrechtse Mensenrechtencoalitie is nauw betrokken bij de invulling van het programma in de stad. De bijdrage van de mensenrechtenverdedigers aan bijeenkomsten en workshops biedt Utrecht een ander perspectief op mensenrechten en de manier waarop we er hier mee omgaan. In Utrecht wordt Shelter City mogelijk gemaakt door: Justice&Peace, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, woningbouwcorporatie Mitros, Universiteit Utrecht, Peace Brigades International, het UAF en de Gemeente Utrecht.

Zie de website van Shelter City voor meer informatie over het landelijke project.

Hulp en contact Europese en internationale Zaken

Uw mening