Bestuur en organisatie Investeren in Utrechts OV voor een gezonde groei van Nederland

We staan voor grote uitdagingen om ons land aantrekkelijk te houden om in te wonen, te werken en te ondernemen. Door te investeren in 2 lightrailverbindingen en een nieuw treinstation in Utrecht kunnen we de bouw tot zo’n 73.000 woningen en de groei van bijna 50.000 arbeidsplaatsen mogelijk maken. Door deze investeringen in het Utrechts OV kan Utrecht Centraal Station groeien met 50% reizigers en vermindert het autoverkeer in de ochtendspits op de ring met 14%. Het versterkt de aanjaagkracht van de Utrechtse economie en verhoogt het economisch herstel van Nederland.

Deze investering is van nationaal belang. Om die reden ligt deze propositie voor bij het Nationaal Groeifonds en de kabinetsformatie. Hoewel er nog onderdelen beter onderbouwd moeten worden, is de Utrechtse propositie urgent en relevant.

We dragen bij aan de bereikbaarheid van heel Nederland

Door 2 lightraillijnen en een nieuw station Lunetten-Koningsweg aan te leggen, zetten we de eerste stappen op weg naar een OV-ring in de regio. Utrecht en Nederland zijn hierdoor beter bereikbaar. Als we het OV-netwerk uitbreiden, laten meer mensen de auto staan. Dat vermindert het autoverkeer op de ring in de ochtendspits met 14%. Door de lightraillijnen hoeft 20% van de stedelijke en regionale reizigers niet meer via Utrecht CS. Door de aanleg van dubbelstation Lunetten-Koningsweg, komt er een extra overstappunt in het nationale en regionale OV-netwerk. Het Utrecht Science Park krijgt een directere verbinding met het land. De ruimte die daardoor ontstaat, biedt weer ruimte voor 50% groei van nationaal en internationaal reizigersverkeer via Utrecht CS.

We geven lucht aan de woningnood op meest gewilde plek van Nederland

De regio Utrecht heeft een van de meest gespannen woningmarkten van Nederland. De prijzen stijgen snel en woningen worden te duur voor veel mensen. De bouw van meer woningen is urgent. Maar een belangrijke voorwaarde voor meer woningen is goede bereikbaarheid. Investeren in het Utrechts voorstel (de lightraillijnen en een nieuw treinstation) maakt de bouw tot zo'n 73.000 woningen mogelijk. De route van Utrecht CS naar de Merwedekanaalzone en door naar Nieuwegein vormt de Merwedelijn. De Waterlinielijn loopt vanaf Westraven, richting Utrecht Science Park, en Zeist.

We stimuleren duurzaam economisch herstel

De regionale economie groeit door het Utrechts voorstel met 1,9%. Hiermee draagt de regio jaarlijks voor 0,2% (1,6 miljard euro) bij aan de nationale groei. Door het Utrechts voorstel kunnen er tot bijna 50.000 arbeidsplaatsen bijkomen. Ook hier is goede bereikbaarheid een voorwaarde voor die groei.

Utrecht is de grootste kennisleverancier van Nederland, vooral op het gebied van Life Sciences & Health en duurzame, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Het Utrecht Science Park (USP) is de grootste en snelst groeiende campus van het land. De Waterlinielijn verbetert de bereikbaarheid en maakt verdere groei van het USP mogelijk, waardoor meer dan 4.000 banen extra mogelijk zijn. Door meerdere economische toplocaties te ontsluiten in de nabijheid van grotere aantallen bedrijven en werknemers, vergroot het voorstel de zogenaamde agglomeratiekracht van de regio met een waarde van 100 miljoen euro per jaar.

Goede OV-bereikbaarheid is duurzaam

Door de aanleg van lightraillijnen blijft de lucht schoner, is er minder CO2-uitstoot en minder energieverbruik. Het levert een bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Er ontstaat minder geluidsoverlast en mensen gaan meer bewegen. De meesten lopen of fietsen naar haltes. Dat verbetert de vitaliteit en gezondheid van mensen. Openbaar vervoer in combinatie met lopen en fietsen neemt veel minder ruimte in beslag dan de auto. Die ruimte kan dan ook gebruikt worden voor stedelijke natuur. Natuur die we keihard nodig hebben om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Groen dat nodig is om ons aan te passen aan het veranderende klimaat.

Gezonde groei deel 1

Bekijk deze video met audiodescriptie

Gezonde groei deel 3

Bekijk deze video met audiodescriptie

Gezonde groei deel 5

Bekijk deze video met audiodescriptie

Gezonde groei deel 2

Bekijk deze video met audiodescriptie

Gezonde groei deel 4

Bekijk deze video met audiodescriptie

Gezonde groei deel 6

Bekijk deze video met audiodescriptie

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur