Onderscheidingen Maartenspenning

Maartenspenning

Burgemeester en wethouders kan de Maartenspenning toekennen aan diegene, die zich langdurig (minimaal 15 jaar) belangeloos voor Utrecht verdienstelijk hebben gemaakt, bestuurlijk en/of als vrijwilliger op vooral cultureel terrein.

In 1985 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten tot uitbreiding van het aantal officiële gemeentelijke blijken van waardering. Bij die gelegenheid is de Maartenspenning ingesteld.

Ontwerp

De bronzen penning is in 1986 ontworpen door de Utrechtse beeldend kunstenaar Theo van de Vathorst en wordt gegoten door de firma Binder in Haarlem. Aan de voorzijde van de penning staat een afbeelding van Sint Maarten te paard. Sint Maarten keert zijn rug naar de toeschouwer. Zijn aandacht richt zich op de handeling aan de keerzijde van de penning. Hier is Sint Maarten, als het ware door de penning heenkomend, bezig zijn mantel te halveren in een vorm die verwijst naar het wapen van de stad. De doorgesneden mantel wordt geacht de oorsprong te zijn van het rode en witte veld in het wapen van Utrecht. Boven de tekst “erepenning” staat een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur die de penning uitreikt aan Sint Maarten. De heilige treedt hier niet als gever maar als ontvanger op en symboliseert de te eren persoon.

Hulp en contact Onderscheidingen

Telefoon adviseur onderscheidingen

030 - 286 15 91

Ook voor vragen over het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier, de Koninklijke Erepenning en het Carnegie Heldenfonds.