Bestuur en organisatie Personeel in cijfers

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is. Hieronder wat cijfers over hoe de organisatie er op dit moment uit ziet.

Omvang van onze organisatie
OmvangPercentages/aantallen
Toename aantal fte's ten opzichte van 31-12-20194,3%
Totaal aantal fte's4117
Toename aantal personeelsleden ten opzichte van 31-12-20194,3%
Totaal aantal personeelsleden4534
Samenstelling totaal organisatie in salarisschalen en percentage leidinggevenden
SalarisschalenPercentages
1 tot en met 31,8%
4 tot en met 615,1%
7 tot en met 935,2%
10 tot en met 1239,1%
13 en hoger8,8%
Percentage leidinggevenden6,0%
Samenstelling personeelsbestand en sekse
SamenstellingPercentages
Vrouwen in percentage van het totale personeelsbestand51,8%
Fte's vrouwen uitgedrukt in percentage totaal aantal fte's49,2%
Percentage vrouwen van de leidinggevenden in schaal 12 en hoger51,4%
Samenstelling personeelsbestand en leeftijd
LeeftijdLeeftijd/Percentages
Gemiddelde leeftijd van de personeelsleden (in jaren)46,5
jonger dan 30 jaar9,5%
 55 jaar en ouder29,8%
 jongeren (<30jr) onder de instroom tot en met 1e kwartaal34,1%
 jongeren (<30jr) onder de uitstroom tot en met 1e kwartaal17,3%
Mobiliteit
MobiliteitPercentages/aantal
Personeelsleden met een dienstverband korter dan 3 jaar26,1%
Personeelsleden met een dienstverband van 3 tot 10 jaar17,4%
Personeelsleden met een dienstverband langer dan 10 jaar56,4%
Nieuwe medewerkers in percentage van het totaal aantal medewerkers einde voorafgaande jaar (instroom)7,7%
Idem excl.inhuizingen7,7%
Vertrokken medewerkers in percentage van het totaal aantal medewerkers einde voorafgaande jaar (uitstroom)3.4%
Idem excl.verzelfstandigingen3,4%
Overplaatsingsbesluiten (doorstroom)170
Verzuim
VerzuimPercentage/frequentie
Verzuimpercentage6,4%
Meldingsfrequentie1,0

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur