Begroting en verantwoording Begroting 2019

In de begroting 2019 leest u hoe het college de afspraken uit het coalitieakkoord uitvoert. Ook ziet u welke bedragen er per thema worden uitgegeven.

Op donderdag 13 september 2018 heeft het college de Programmabegroting voor 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Gelijk met de begroting is ook de Tweede bestuursrapportage 2018 (pdf, 337 kB) en de Peilstok 2018 (pdf, 4 MB) aan de gemeenteraad verzonden.

Naar de begroting 2019

Bestanden en links

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl

Uw mening