Begroting en verantwoording Begroting 2020

In de begroting 2020 leest u hoe het college de afspraken uit het coalitieakkoord uitvoert. Ook ziet u welke bedragen er per thema worden uitgegeven.

Op donderdag 19 september 2019 heeft het college de Programmabegroting voor 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Gelijk met de begroting is ook de Tweede Bestuursrapportage 2019 en de Peilstok 2019 (pdf, 517 kB) aan de gemeenteraad verzonden.

Naar de begroting 2020

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl