Begroting en verantwoording Begroting 2021

In de begroting 2021 leest u hoe het college de afspraken uit het coalitieakkoord uitvoert. Ook ziet u welke bedragen er per thema worden uitgegeven. Het college van B en W neemt een aantal extra maatregelen om de stad zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen.

Op donderdag 1 oktober 2020 heeft het college de Programmabegroting voor 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Gelijk met de begroting is ook de Tweede Bestuursrapportage 2020 en de Peilstok 2020 aan de gemeenteraad verzonden.

Naar de begroting 2021

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl