Begroting en verantwoording Begroting 2022

Het college van B en W blijft ook in 2022 flink investeren om de stad sneller en sterker uit de crisis te helpen. De financiële situatie van de gemeente blijft zorgelijk, ondanks een aantal meevallers.

Dat staat in de Programmabegroting 2022. Hierin geeft het college nadere invulling aan de keuzes die bij de Voorjaarsnota zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Op donderdag 16 september heeft het college de Programmabegroting voor 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Gelijk met de begroting is ook de Tweede Bestuursrapportage 2021 en de Peilstok 2021 aan de gemeenteraad verzonden.

Zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota, kiest het college er in de begroting 2022 voor te investeren in de toekomst van de stad, ondanks de krappe en nog steeds onduidelijke financiële situatie. Er wordt 58 miljoen uitgegeven aan meer betaalbare woningen op korte termijn, meer groen, goede maatschappelijke voorzieningen en voldoende speelplekken. Zo moet Utrecht ook in de toekomst een fijne plek blijven voor iedereen om te wonen, werken en ontspannen.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2022 op donderdag 11november 2021, gelijk met de tweede bestuursrapportage 2021.

Naar de begroting 2022

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl