Begroting en verantwoording Eerste bestuursrapportage 2020

Op vrijdag 22 mei 2020 heeft het college de Eerste bestuursrapportage 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.

Bekijk de Eerste Bestuursrapportage 2020

Kaderbrief 2020

Visuele samenvatting kaderbrief

Normaal wordt de eerste bestuursrapportage gelijktijdig met de voorjaarsnota aangeboden. Maar dit jaar heeft de coronacrisis teveel invloed gehad op het financiële en inhoudelijke beeld. Hierdoor kunnen we niet op de normale manier het proces van de Voorjaarsnota 2020 doorlopen. Daarom is een alternatief proces ingericht, waarin geen voorjaarsnota aan de raad wordt aangeboden.

Het zwaartepunt van de financiële cyclus verschuift naar de Programmabegroting 2021. Die behandelen we in het najaar. Het college geeft voor de zomer een eerste inschatting van de maatschappelijke en financiële gevolgen van de crisis. Dit doen zij in een kaderbrief aan de raad. De kaderbrief schetst ook op hoofdlijnen de strategische overwegingen van het college voor een aanpak met aanvullende maatregelen om de stad Utrecht door de crisis heen te loodsen.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Eerste bestuursrapportage 2020 op:

  • Gecombineerde Commissievergadering ‘Mens en samenleving’, ‘Stad en ruimte’ 23 juni 2020 (avond)
  • Raadsbehandeling donderdag 16 juli 2020

Bestanden en links

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl