Begroting en verantwoording Jaarstukken 2017

Jaarstukken online

Wij presenteren de jaarstukken in digitale vorm op utrecht.jaarverslag-2017.nl.

Naar de Jaarstukken 2017

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2017 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2017 en de bijlagen die daarbij horen op: 

  • commissievergaderingen mens en samenleving en stad en ruimte dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 juni 2018
  • raadsbehandeling donderdag 5 juli 2018

Meer lezen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl