Begroting en verantwoording Beleidsstukken bij jaarstukken 2017

In de Programmabegroting worden in het onderdeel Beleidsbegroting een aantal beleidsdocumenten en -webpagina's genoemd die u op deze pagina kunt bekijken.

Bewoners en bestuur

Stedelijke ontwikkeling

Duurzaamheid

Bereikbaarheid

Openbare ruimte en groen

Economie

Werk en inkomen

Onderwijs

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd

Volksgezondheid

Veiligheid

Cultuur

Sport

Vastgoed

  Balans

  Bijlagen

  Hulp en contact

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  finutrecht@utrecht.nl