Begroting en verantwoording Jaarstukken 2018

Jaarstukken online

Wij presenteren de jaarstukken in digitale vorm op utrecht.jaarverslag-2018.nl.

Naar de Jaarstukken 2018

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2018 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

De jaarstukken 2018 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2018 en de bijlagen die daarbij horen op: 

  • verantwoordingsdag raad en bewoners 7 mei 2019
  • commissievergaderingen mens en samenleving en stad en ruimte dinsdag 28 mei 2019
  • raadsbehandeling donderdag 6 juni 2019

Meer lezen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl

Uw mening