Begroting en verantwoording Jaarstukken 2019

Wij presenteren de jaarstukken in digitale vorm op utrecht.jaarverslag-2019.nl.

Naar de Jaarstukken 2019

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2019 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiële verordeningen.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2019 en de bijlagen die daarbij horen op: 

  • Gecombineerde Commissievergadering ‘Mens en samenleving’, ‘Stad en ruimte’ 23 juni 2020 (avond)
  • Raadsbehandeling donderdag 16 juli 2020

Meer lezen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl