Jaarstukken 2021

We presenteren de jaarstukken over het jaar 2021 in digitale vorm.

Naar de jaarstukken 2021

Met de jaarstukken leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2021 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

De Jaarstukken 2021 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bij het maken van de jaarstukken volgen wij de instructie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de financiƫle verordeningen.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2021 en de bijlagen die daarbij horen op: 

  • Gecombineerde Commissievergadering Mens en Samenleving / Stad en Ruimte op dinsdag 7 juni 2022
  • Raadsbehandeling op dinsdag 16 juni 2022

Meer lezen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl