Samenwerken aan een veerkrachtige stad

Op veel gebieden is de stad Utrecht hard getroffen door de coronacrisis. Het raakt iedere Utrechter en met name diegene die al in een kwetsbare positie zaten. Het rapport van de Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona laat zien wat de impact van corona op de ontwikkeling van de stad is. In het rapport staan adviezen voor sterk herstel uit de crisis.

Utrecht en corona; 1 jaar verder

Sommige inwoners en ondernemers zijn hard getroffen zijn door de crisis. Veel culturele en maatschappelijke voorzieningen komen in de problemen en de complexe zorgvragen vanuit de WMO en Jeugdwet nemen toe. Ook de Utrechtse binnenstad is hard geraakt door de coronamaatregelen en de leegstand loopt snel op. De crisis is een grotere bodem voor ondermijning en (drugs)-criminaliteit en er zijn signalen dat de tegenstellingen in de stad toenemen.

Uit de analyse blijkt ook dat er blijvend meer gebruik van en waardering is voor de openbare ruimte, parken en groene omgeving van de stad. En veel werkgelegenheid blijft in Utrecht in stand. Utrecht is ook een veerkrachtige stad en kent een hoge brede welvaart, is sociaaleconomisch sterk met een gunstige economische structuur en een relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Dit biedt mogelijkheden voor sneller herstel na de crisis.

Advies Taskforce:

  • Maak gebruik van de veerkracht van de stad voor herstel na de crisis. Investeer samen met partners in de gezonde groei van de stad en houd vast aan de bestaande koers Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.
  • Versterk de veerkracht van specifieke groepen die hard geraakt zijn door de crisis en er niet op eigen kracht bovenop komen. Zorg dat iedereen kan profiteren van het herstel.

De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang voelbaar zijn in de stad. Het is belangrijk om te blijven investeren in de toekomst van Utrecht. De veranderopgaven op o.a. het gebied van wonen, groen, onderwijs en arbeidsmarkt worden extra belangrijk in de groeiende stad. De coronacrisis heeft de scheidslijnen in de stad versterkt. Er zijn gerichte maatregelen nodig om te zorgen dat bepaalde groepen, sectoren en gebieden niet achterblijven in het herstel.

De analyse en adviezen van de Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona geven mede richting aan de koers die het college van burgemeester en wethouders voorstelt in de Voorjaarsnota 2021.

Meer lezen

Het rapport Samenwerken aan een veerkrachtige stad is opgesteld door ambtenaren van de gemeente Utrecht. Er is gebruik gemaakt van kennis uit netwerken in de stad, data uit Utrecht (Utrecht Monitor 2021) en landelijke onderzoeken. Bij het schrijven van het rapport hebben we externe deskundigen gevraagd om mee te lezen.

Het volledige rapport van de Taskforce Maatschappelijke Effecten Corona (pdf 2.5 MB)

Visuele samenvatting Samenwerken aan een veerkrachtige stad

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl