Begroting en verantwoording Tweede bestuursrapportage 2017

Tweede bestuursrapportage 2017

Op vrijdag 15 september 2017 heeft het college de Programmabegroting voor 2018 aan de  gemeenteraad aangeboden. Gelijk met de begroting is ook de Tweede bestuursrapportage 2017 (pdf, 272 kB) en de Peilstok 2017  (pdf, 4,5 MB) aan de gemeenteraad verzonden.

In de tweede bestuursrapportage staan de grote beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017.

Erratum programmabegroting 2018 en tweede bestuursrapportage 2017 (pdf, 156 kB) In de programmabegroting 2018 en de 2e bestuursrapportage 2017 staan een aantal onjuistheden. In dit erratum vindt u de juiste gegevens.

De gemeenteraad behandelt de Tweede bestuursrapportage op donderdag 9 november 2017, gelijk met de Programmabegroting 2018.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl