Begroting en verantwoording Tweede bestuursrapportage 2018

Op donderdag 13 september 2018 heeft het college de Programmabegroting voor 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.

Gelijk met de begroting is ook de Tweede bestuursrapportage 2018 (pdf, 337 kB) en de Peilstok 2018 (pdf, 4 MB) aan de gemeenteraad verzonden.

In de Tweede bestuursrapportage staan de grote beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018.

De gemeenteraad behandelt de Tweede bestuursrapportage op donderdag 8 november 2018, gelijk met de Programmabegroting 2019.

Bestanden en links

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl

Uw mening