Begroting en verantwoording Tweede bestuursrapportage 2019

Op donderdag 19 september 2019 heeft het college de Programmabegroting 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.

Gelijk met de begroting is ook de Tweede Bestuursrapportage 2019 en de Peilstok 2019 (pdf,  517 kB) aan de gemeenteraad verzonden.

In de tweede bestuursrapportage staan de grote beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019.

De gemeenteraad behandelt de tweede bestuursrapportage op donderdag 14 november 2019, gelijk met de Programmabegroting 2020.

Bestanden en links

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl