Begroting en verantwoording Tweede bestuursrapportage 2020

Op donderdag 1 oktober 2020 heeft het college de Programmabegroting 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.

Gelijk met de begroting is ook de Tweede Bestuursrapportage 2020 en de Peilstok 2020 aan de gemeenteraad verzonden.

In de tweede bestuursrapportage staan de grote beleidsmatige en financiƫle ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2020.

De gemeenteraad behandelt de tweede bestuursrapportage op donderdag 3 december 2020, gelijk met de Programmabegroting 2021.

Bestanden en links

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl