Begroting en verantwoording Voorjaarsnota 2018

De voorjaarsnota maken we jaarlijks als voorbereiding op de programmabegroting. Met de voorjaarsnota actualiseren we het financiële beeld dat de basis is voor onze uitgangspunten en de keuzes voor de programmabegroting 2019.

Bent u benieuwd naar deze financiële plannen van de gemeente? Dan kunt u deze hieronder downloaden.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota 2018 en de meelopende raadsvoorstellen (MPSO 2017, MPB 2017 en MPUV 2017) op:

  • commissievergaderingen mens en samenleving en stad en ruimte dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 juni 2018
  • raadsbehandeling donderdag 5 juli 2018

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl