Begroting en verantwoording Voorjaarsnota 2019

De voorjaarsnota maken we jaarlijks als voorbereiding op de programmabegroting. Met de voorjaarsnota actualiseren we het financiële beeld dat de basis is voor onze uitgangspunten en de keuzes voor de programmabegroting 2020.

Bent u benieuwd naar deze financiële plannen van de gemeente? Dan kunt u deze hieronder downloaden.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota 2019 en de meelopende raadsvoorstellen (MPR 2019,  en Nota kapitaalgoederen en het MPUV 2019) op:

  • commissievergaderingen mens en samenleving en stad en ruimte dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 juni 2019
  • raadsbehandeling donderdag 11 juli 2019

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl

Uw mening