Voorjaarsnota 2022

De voorjaarsnota maken we elk jaar als voorbereiding op de programmabegroting. Hierin geven we aan wat we de komende 4 jaar financieel verwachten. Deze voorspelling ziet er dit jaar wat anders uit dan de meeste andere jaren. Dat heeft te maken met de laatste gemeenteraadsverkiezingen, geschetste kabinetsplannen en de oorlog in Oekraïne.

Voorjaarsnota 2022

Dit jaar is de voorjaarsnota een zogenoemd ’beleidsarm’ document. Dat betekent dat er geen nieuwe plannen zijn doorgerekend. Het financiële beeld is alleen bijgewerkt aan de hand van veranderende inkomsten vanuit het Rijk en andere verwachte belangrijke ontwikkelingen. Dat is normaal in het jaar met gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn onderhandelingen over een nieuw college en coalitieakkoord. Daarin maken de coalitiepartijen keuzes voor de komende jaren. Die keuzes berekenen we door in de programmabegroting later dit jaar.

Onzekerheden

De gemeente heeft te maken met wat onzekerheden. Vooral aan het einde van de komende 4 jaar.

Teruglopende inkomsten vanuit Rijk

De voorjaarsnota laat in de eerste jaren financiële ruimte zien. Maar deze ruimte neemt langzaam aan af door toenemende kosten en de verwachting dat de inkomsten vanuit het Rijk teruglopen. Het landelijke kabinet heeft nog geen goed plan over hoe Utrecht en de vele andere Nederlandse gemeenten zo’n gat in de financiën moeten opvangen. Dat volgt de komende tijd.

Bedragen landelijke fondsen

Ook zijn er een aantal landelijke fondsen voor woningbouw, bereikbaarheid en klimaat ingesteld. De komende tijd wordt duidelijk op welke bedragen Utrecht kan rekenen.

Oorlog in Oekraïne

Ook de oorlog in Oekraïne heeft invloed op de financiën van de gemeente. De oorlog zorgt voor veel vluchtelingen. Een deel van de vluchtelingen vangen we in Utrecht op. Voor de opvang richten we nieuwe tijdelijke gebouwen in. Het Rijk heeft aangegeven deze kosten reëel te compenseren. De regelingen voor deze vergoeding werkt het Rijk op dit moment uit. De komende periode krijgen wij meer duidelijkheid.

De oorlog heeft ook meer gevolgen. Zo zijn de prijzen van bijvoorbeeld energie en bouwmaterialen flink gestegen. Ook zijn bouwmaterialen niet altijd beschikbaar. We houden er daarom al rekening mee dat projecten duurder zullen zijn. We onderzoeken nog verder wat het gevolg precies  zal zijn en hoe we daar als gemeente mee om moeten gaan.

Gemeenteraad

De Voorjaarsnota is een voorstel van het college aan de raad. De gemeenteraad neemt hierover voor de zomer een besluit. U kunt de financiële stukken hieronder downloaden.

Behandeling door de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelde de Voorjaarsnota 2022 en de meelopende raadsvoorstellen in:

  • Commissievergaderingen 21 t/m 23 juni 2022
  • Raadsbehandeling op dinsdag 7 juli 2022

Meer lezen

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl