Voorjaarsnota 2023

Elk jaar maakt de gemeente een voorjaarsnota. Daarin staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Nu kiezen voor de toekomst

Het zijn onzekere financiële en maatschappelijke tijden voor Utrecht: ook Utrecht heeft te maken met een groot tekort aan betaalbare woningen, met kansenongelijkheid en de klimaatcrisis. Ook stijgt de vraag naar zorg snel en blijft het onduidelijk wat het Rijk betaalt aan gemeenten voor de taken die we moeten doen.

Daarom moeten we nu keuzes maken voor de toekomst. Onder andere door te zorgen dat we kwetsbare Utrechters ook in de toekomst de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Dat we kunnen blijven werken aan gelijke kansen, aan de klimaatcrisis en betaalbare woningen. Ondanks dat het lastige tijden zijn, houden we koers en blijven we geld uitgeven op de plekken waar dit het hardst nodig is. De belastingen verhogen we niet, omdat we de kosten niet bij de inwoners van Utrecht willen leggen.

Grootste uitdagingen

Toegang en betaalbaarheid van zorg

Het Rijk heeft een aantal zorgtaken aan gemeenten gegeven, zoals jeugdhulp en hulp bij het huishouden. Tegelijk gaf het Rijk minder geld voor het uitvoeren van deze taken. Veel gemeenten kwamen daardoor in de problemen. Door onze aanpak ging het in Utrecht jarenlang goed. Omdat de kosten van de zorg enorm stijgen, hebben we nu niet meer genoeg geld. In deze voorjaarsnota maken we belangrijke keuzes om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.

Dit betekent dat we plannen gaan maken om de zorgkosten voor de gemeente te laten dalen. En om te zorgen dat we zorggeld nog beter in kunnen zetten voor Utrechters en in buurten die dit het hardste nodig hebben. De plannen maken we samen met organisaties in de stad en presenteren we in het najaar.

Klimaat

We hebben te maken met een overbelasting van het elektriciteitsnet. Als we niets doen, kan er straks niet op alle plekken in de stad energie geleverd worden. Daarom investeren we tussen 2024 en 2026 extra om de overbelasting op veel plekken in de stad te verminderen.

Betaalbare woningen

Veel mensen in Utrecht hebben moeite om een woning te vinden. Vooral voor kwetsbare doelgroepen is dat extra dringend. Daarom willen we zo snel mogelijk zorgen voor nieuwe blijvende en tijdelijke woningen.

Koers houden in onzekere tijden

We pakken de klimaatcrisis aan

 • Oplossingen voor meer ruimte op de volle netwerken voor elektriciteit.
 • Onze boten op elektriciteit laten varen.

We werken aan gelijke kansen

 • Maatregelen voor toegankelijke en betaalbare zorg.
 • Koopkracht ondersteunen voor inwoners die dat nodig hebben.
 • Statushouders de Nederlandse taal leren.
 • Begeleiden en opleiden van werkzoekenden.

We pakken de woningnood aan

 • We zetten geld en mensen slim in.
 • Op gang houden van woningbouw.
 • Zorgen voor meer woonruimte voor mensen in kwetsbare posities.
 • Tijdelijke én blijvende opvang asielzoekers.

We werken aan een levendige en leefbare stad

 • Oplossingen voor lege gebouwen in de binnenstad.
 • Hulp aan ondernemers via het loket voor ondernemers.
 • Cultuurhuizen Merwedekanaalzone en Leidsche Rijn.
 • Tegengaan van steeds meer rommel naast ondergrondse containers.

Lees de voorjaarsnota 2023

Voorjaarsnota 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2023

Subsidiestaten

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de voorjaarsnota 2023 en de meelopende raadsvoorstellen in:

 • De commissievergaderingen van 27, 28 en 29 juni 2023
 • Het slotdebat over de Voorjaarsnota op 6 juli 2023

Meer lezen

Persbericht Voorjaarsnota 2023

Coalitieakkoord 2022 - 2026 | gemeente Utrecht

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

finutrecht@utrecht.nl