Bestuur en organisatie Bestemmingsplannen

U kunt hier bestemmingsplannen bekijken. In een bestemmingsplan ziet u wat de voorwaarden en regels zijn voor het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte. En wat de bouwmogelijkheden zijn.

Bestemmingsplannen in procedure bekijken (ter inzage)

U kunt als burger of bedrijf uw mening geven door uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan tijdens de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Deze kunt online bekijken of zonder afspraak komen bekijken in het stadskantoor (begane grond).

Vooraankondiging bestemmingsplan

We plaatsen de vooraankondiging een keer in de huis-aan-huisbladen en op deze website. De planning in de vooraankondiging is een inschatting op dat moment. Het kan zijn dat we de planning niet halen. De tekst in de vooraankondiging passen we dan niet aan.

Hulp en contact Bestemmingsplannen