PublicatiesBestemmingsplannen

Bestemmingsplannen in procedure

U kunt hier bestemmingsplannen bekijken en zien aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden en wat de bouwmogelijkheden zijn.

Plannen ter inzage

U kunt als burger of bedrijf uw bijdrage leveren door uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan tijdens de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Deze kunt u zonder afspraak komen bekijken in het stadskantoor (verdieping 5).

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Ontwerpomgevingsvisie

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl

Uw mening