Bestuur en organisatie Bestemmingsplannen

U kunt hier bestemmingsplannen bekijken. In een bestemmingsplan ziet u wat de voorwaarden en regels zijn voor het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte. En wat de bouwmogelijkheden zijn.

Bestemmingsplannen in procedure bekijken (ter inzage)

U kunt als burger of bedrijf uw mening geven door uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan tijdens de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Deze kunt online bekijken of zonder afspraak komen bekijken in het stadskantoor (begane grond).

Vooraankondiging ter inzage legging in de zomer

Ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek, Fase 2-6
Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat met ingang van 7 augustus 2020 gedurende zes weken voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan Cartesiusdriehoek, Fase 2-6 ter inzage wordt gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone, deelgebied 6 Eendrachtlaan 10
Burgemeester en wethouders maken bekend dat naar verwachting medio augustus 2020 het bestemmingsplan Merwedekanaalzone, deelgebied 6 Eendrachtlaan 10 ter inzage wordt gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen