Bestuur en organisatieBestemmingsplannen

U kunt hier bestemmingsplannen bekijken. In een bestemmingsplan ziet u aan welke voorwaarden en regels het gebruik van woningen, bedrijven, andere gebouwen en de openbare ruimte is gebonden. En wat de bouwmogelijkheden zijn.

Bestemmingsplannen in procedure

Plannen ter inzage

U kunt als burger of bedrijf uw bijdrage leveren door uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan tijdens de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Deze kunt u zonder afspraak komen bekijken in het stadskantoor (verdieping 5).

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Ontwerpomgevingsvisie

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl