Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden.

Een bestemmingsplan geeft aan waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen. En of ergens bijvoorbeeld een sportcomplex is toegestaan of een camping of manege.

Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: bewoners, bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf.

Bestemmingsplannen online bekijken

Bestemmingsplannen online bekijken op de gemeentelijke website

Bestemmingsplannen online bekijken op de landelijke website

Vanaf 1 januari 2024 vervangt het omgevingsplan de bestemmingsplannen.

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • toelichting
  • kaart
  • regels

Toelichting

In de toelichting leggen wij uit waarom wij het bestemmingsplan maken en welke ontwikkelingen er in een gebied mogelijk zijn. Ook staat in de toelichting informatie over onderzoeken die vooraf zijn gedaan, bijvoorbeeld naar milieu of archeologie.

Kaart

Op de kaart staat:

  • de bestemming van de grond (aangeven met kleur)
  • de toegestane bouwhoogte (in meters)
  • de bijzondere waarde van bepaalde gebieden, bijvoorbeeld natuurwaarden of een geluidszone (aangegeven met streeppatronen)

Regels

De regels in het bestemmingsplan horen bij de bestemmingen die op de kaart staan. De regels geven bijvoorbeeld aan wat de oppervlakte van een gebouw mag zijn en hoe een gebouw gebruikt mag worden.

Wijzigingsplan en uitwerkingsplan

Soms maken we voor een bepaald gebied een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan. Dit zijn eigenlijk een soort kleine, nieuwe bestemmingsplannen. Ze werken ook hetzelfde als een bestemmingsplan.

Uw (bouw)plan en het bestemmingsplan

Wilt u iets bouwen of verbouwen? Dan controleren wij of uw aanvraag van de omgevingsvergunning past in het bestemmingsplan.

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

Hebt u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig