Bestemmingsplannen 2e Daalsedijk deelgebied 2 tot en met 4

Vooraankondiging bestemmingsplan 2e Daalsedijk deelgebied 2 tot en met 4

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan 2e Daalsedijk, deelgebied 2 tot en met 4, wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt globaal begrensd aan de noordzijde door het plangebied van het bestemmingsplan 2e Daalsedijk Wisselspoor, deelgebied 1, in het westen door de spoorverbinding Utrecht – Amsterdam, in het oosten door de 2e Daalsedijk en in het zuiden door de spoorverbinding Utrecht-Amersfoort.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van in totaal 1100 woningen en ongeveer 24.000 m2 brutovloeroppervlak aan verschillende stedelijke voorzieningen, zoals creatieve bedrijvigheid, een hotel, culturele voorzieningen, horeca en detailhandel.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan aan het eind van het tweede kwartaal van 2018 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening