Bestemmingsplannen Academie Tien Leidsche Rijn Centrum

Vooraankondiging bestemmingsplan Academie Tien Leidsche Rijn Centrum

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Academie Tien Leidsche Rijn Centrum wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt globaal begrensd door het Berlijnplein, de Laan van Sarajevo en de Laan van Warschau. Het plangebied ligt aan het Berlijnplein dat bovenop de A2-tunnel is gelegen, waaraan o.a. de overkapping Perron 9, de bioscoop en de stadsbaantunnel reeds gerealiseerd zijn.    

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van een school en sportvoorzieningen (sporthal).

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2018 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl