Bestemmingsplannen Actualisering

Actualisering bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.1, lid 5, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat onderstaande bestemmingsplannen niet, of slechts gedeeltelijk, binnen de wettelijke termijn herzien of verlengd zijn:
De Afrit (De Meern); Buiten Wittevrouwen; Cartesiusweg, 1e deel en de 1e partiële herziening; Cartesiusweg (uitbreidingsplan) en de 1e en 2e herziening daarvan; Dichterswijk-Croeselaan (stadsvernieuwingsplan); Dichterswijk-west; Galgenwaard; Gedeeltelijke herziening 6 bestemmingsplannen industrielawaai Utrecht; Haarrijnseplas; Haarzuilens; Hogeweide; Hoog Catharijne; Industrielawaai; Jutphaas, 1e herziening; Kanaalstraat e.o.; Kanaleneiland; Kop van Lombok; Lageweide-Noord; Lageweide uitbreidingsplan in hoofdzaak (I) en II; Landelijk gebied Vleuten - De Meern; Lauwerecht; Lauwerecht-Noord 1983; Lunetten (1974); Maarschalkerweerd 1977 en uitbreiding in hoofdzaken (1963); Maarssenbroek en de 6e partiële herziening; Maarssenbroeksedijk; Mereveld; Rijnsweerd noord 1977, 1997 en 1e herziening (kantoren); Pijlsweerd; Rijnenburg; Rijnsweerd zuid en de 1e herziening (tuinen); Spoorverdubbeling Utrecht C.S.-Blauwkapel; Tuindorp-oost II; Veldhuizen; Vleuten-De Meern (uitbreidingsplan in hoofdzaak); Vleuten-Zuid; Vleutenseweg (uitbreidingsplan), 1e en 3e herziening; Vleuterweide en de 1e en 2e herziening; Voorschriften Bebouwde Kom; Welgelegen; Wilhelminapark; Woonwagenstandplaatsen, facetbestemmingsplan 1982 en 1998; Zuilen en Nieuw Zuilen I en II.

Meer informatie
Deze plannen zijn, net als alle andere geldende bestemmingsplannen, in te zien bij:

  • Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen
    Stadsplateau 1, Utrecht
    Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Hebt u vragen over een bestemmingsplan? Maak dan een afspraak