Bestemmingsplannen Als uw plan niet in het bestemmingsplan past

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

De gemeente kan ook het bestemmingsplan veranderen, zodat uw plan wel past, maar dat kost veel tijd en geld.

Afwijken met de regels uit het bestemmingsplan

Soms staat er in het bestemmingsplan zelf dat u in bepaalde gevallen mag afwijken van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staan dan de regels waaraan u moet voldoen als u wilt afwijken. De gemeente verleent een vergunning als u aan die regels voldoet.

Ziet u dat uw plan aan de regels uit het bestemmingsplan voldoet? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Weet u het niet zeker? Neem dan contact met ons op. Zo voorkomt u dat u verder werkt aan een plan dat misschien geen kans heeft om te slagen.

Afwijken met beleidsregels

Het college heeft over veel onderwerpen beleidsregels vastgesteld. Bijvoorbeeld over het toestaan van nieuwe horeca of het splitsen van woningen. In de beleidsregels kunt u zien hoe het college een aanvraag beoordeelt. Zo ziet u of uw plan een kans maakt. Beleidsregels staan bijvoorbeeld bij het beleid over een onderwerp.

Ziet u dat uw plan aan de beleidsregels voldoet? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.

Weet u het niet zeker? Neem dan contact met ons op. Zo voorkomt u dat u verder werkt aan een plan dat misschien geen kans heeft om te slagen.

Afwijken door de gemeente te overtuigen

De gemeente kan met een omgevingsvergunning toestemming geven om af te wijken van een bestemmingsplan. De omgevingsvisie kan daarbij helpen.

In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. U en de gemeente kunnen daaruit argumenten halen waarom een plan toch past in de buurt.

Bekijk de omgevingsvisie

  • Sluit uw plan aan bij de kaders en ambities die in de omgevingsvisie staan? Dan zal de gemeente meestal graag meewerken met uw plan.
  • Is uw plan een grote ontwikkeling of sluit uw plan gedeeltelijk aan bij de kaders en ambities? Dat kunt u met de gemeente bespreken wat er nog nodig is om uw plan uit te voeren. Vaak zal de gemeente willen weten of er draagvlak in de buurt is voor uw plan.
    Uit het overleg met de gemeente kan blijken dat uw plan of de omgevingsvisie moet worden bijgesteld.
  • Is uw plan in strijd met de omgevingsvisie? Dan is de kans klein dat de gemeente wil meewerken. Maar u kunt natuurlijk altijd met de gemeente in gesprek gaan.

Zorg dat uw buren en andere belanghebbenden geen grote nadelen hebben door uw plan. Betrek ze op tijd bij wat u van plan bent.

Neem contact op: vooroverleg of indicatieaanvraag

Haalbaarheidsonderzoek via een vooroverleg

U kunt de gemeente online een vraag stellen over uw plan. De gemeente bekijkt dan of uw plan binnen de regels van het bestemmingsplan past. Aan dit overleg zijn geen kosten verbonden.

Haalbaarheidsonderzoek via een indicatieaanvraag

U kunt ook een indicatie voor de omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor hoeft u nog niet uw hele plan uit te werken. Wel is het van belang dat uw aanvraag duidelijk genoeg is om een volledige bestemmingsplantoets en welstandstoets te kunnen doen.

Wij laten u dan weten of en op welke manier u met uw plan mag afwijken van het bestemmingsplan. Ook geven we aan welke vergunningen u voor uw plan nodig hebt. Aan een indicatieaanvraag zijn kosten verbonden.

Toestemming vragen om te mogen afwijken: via omgevingsvergunning

Hebt u te maken met een bestemmingsplan waar uw plan niet in past? Geef dit dan aan bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning:

  • kies onder stap 2 voor 'terrein inrichten of veranderen' en kies voor de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

Doet u een aanvraag voor uw bedrijfsplan? Bekijk de informatie op Onderneming toetsen aan bestemmingsplan.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang het duurt voordat u de vergunning krijgt, hangt af van de procedure die de wet aanwijst. De wet heeft gevallen aangewezen waarvoor de gewone vergunningprocedure geldt. Die duurt 8 weken. In andere gevallen geldt een langere procedure. Die duurt minimaal een half jaar.

Kosten

De kosten hangen onder andere af van de grootte van uw plan, en met welke procedure u mag afwijken van het bestemmingsplan. Als bijvoorbeeld het bestemmingsplan zelf al regels heeft voor het afwijken, kan het een paar 100 euro zijn, maar het bedrag kan ook veel hoger liggen. De kosten staan in de Verordening leges omgevingsvergunning 2020.

Veranderen van het bestemmingsplan

De gemeente kan ook het bestemmingsplan aanpassen, zodat uw plan kan doorgaan. Een bestemmingsplan aanpassen is duur. De procedure om het bestemmingsplan aan te passen duurt minimaal een jaar. Bij ingrijpende afwijkingen van het bestemmingsplan moet de gemeente soms deze procedure kiezen.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen

WhatsApp voor ondernemers

06 - 24 92 76 65
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur