Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Eendrachtlaan 10

Vaststelling bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, Eendrachtlaan 10

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG6EENDRA-VA01 vastgesteld voor het plangebied Eendrachtlaan 10. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1219) (pdf, 223 kB) genomen op grond van de Wet geluidhinder en isde omgevingsvergunning (pdf, 1 MB) voor het bouwen van twee woongebouwen op een parkeergarage en het aanleggen van een inrit op het adres Eendrachtlaan 10 met registratienummer HZ_WABO-20-08135 verleend.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone en is begrensd door de Beneluxlaan (noordzijde), het perceel van de Vliegend Hertlaan 1-11 (oostzijde), de Vliegend Hertlaan (zuidzijde) en de Eendrachtlaan (westzijde).

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de bouw van een appartementencomplex mogelijk te maken. Dit project, genaamd Concorde, voorziet in de bouw van 215 appartementen op de plek van een voormalig kantoor.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan twee geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het wegverkeer van omliggende wegen. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit.”

Samenloop van procedures (coördinatie)

De procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn tegelijk doorlopen, gecoördineerd. U kunt tegen deze besluiten ook tegelijkertijd beroep instellen (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden,de omgevingsvergunning bekijken van donderdag 6 mei 2021tot en met woensdag 16 juni 2021 op:

  • ruimtelijkeplannen.nl;
  • Op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 6, eendrachtlaan 10;
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u misschien niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden of de omgevingsvergunning te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden of omgevingsvergunning? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden of de verlening van de omgevingsvergunning. De termijn van zes weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning of het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)