Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas

Vooraankondiging bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt globaal begrensd door de oostelijke watergang van de Watertransportleiding Rijn Kennemerland  (WRK-zone) aan de noordoostzijde, het talud van de Haarrijnse Rading en het Máximapark aan de zuidoostzijde, de grens van het landinrichtingsgebied Haarzuilens aan de noordwestzijde en de oever van de ecologische zone Haarrijn aan de zuidzijde.    

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van maximaal 650 woningen, maatschappelijke voorzieningen (een school en kinderopvang), energie-/ natuureilanden, horecavoorzieningen, evenementen ten zuiden van de Strandboulevard en een recreatiegebied.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2018 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)