Bestemmingsplannen De procedure

Een bestemmingsplanprocedure bestaat uit verschillende fasen. In de onderstaande tabel is te zien uit welke stappen de bestemmingsplanprocedure is opgebouwd. 

Bestemmingsplanprocedure

Fase
bestemmings-
plan
BesluitvormingStatusPeriode
voor
reacties
Reactie mogelijkheid
OntwerpCollege van B en WOntwerp6 wekenZienswijze
VaststellingGemeenteraadVastgesteld6 wekenBeroep bij
Raad van State