Bestemmingsplannen Dickensplaats, Halve Maan - Noord

Vooraankondiging bestemmingsplan Dickensplaats, Halve Maan - Noord

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het bestemmingsplan Dickensplaats te Utrecht wordt voorbereid.

Doelstelling en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van 24 appartementen en 24 eengezinswoningen.
In de huidige situatie staan er 8 duplexwoningen, 96 garageboxen en een garage met showroom op deze locatie. Het plangebied wordt begrensd door de straten Cervanteslaan, Dickenslaan, Calderonlaan en het Herderplein. In de directe omgeving van de locatie liggen het Amsterdam Rijnkanaal, de Pniëlkerk, de Lessinglaan (onderdeel van de Westelijke Stadsboulevard) en het sportpark Marco van Basten.

Planning

Naar verwachting zal het plan in het derde kwartaal van 2019 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening