Bestemmingsplannen Diverse beheersverordeningen, partiële herziening - vaststelling

BEKENDMAKING

De gemeenteraad heeft bij besluit van 30 oktober 2014 de beheersverordening 'Diverse beheersverordeningen, partiële herziening' vastgesteld.


Plangebied en doelstelling

Het verordeningsgebied omvat de gebieden waar de beheersverordeningen 'Griftpark', 'Lombok Oost, kantorengebied Smakkelaarsveld e.o.', 'Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp Oost e.o.', 'Veldhuizen' en 'Voordorp-Voorveldsepolder' gelden. De partiële herziening ziet op het toevoegen van een regeling in de genoemde beheersverordeningen voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde (erfafscheidingen), omdat deze regeling in deze beheersverordeningen ontbrak.


Inzien

De beheersverordening 'Diverse beheersverordeningen, partiële herziening' wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet op 17 december 2014 gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordeningen, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, zijn op de landelijke website raadpleegbaar. De digitale beheersverordeningen op de landelijke website zijn authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie. De beheersverordening 'Diverse beheersverordeningen, partiële herziening' is bij elke beheersverordening te vinden als bijlage bij de regels. De gemeente Utrecht biedt de beheersverordeningen vanaf 25 december 2014 ook aan via de gemeentelijke webmodule.

U kunt de papieren versie van de gewijzigde beheersverordeningen, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, vanaf 25 december 2014 inzien via

de receptie van het Stadskantoor,
Stadsplateau 1,
3521 AZ Utrecht.

De beheersverordening 'Diverse beheersverordeningen, partiële herziening' en daarmee de wijzigingen van de beheersverordeningen, treedt in werking op 25 december 2014, zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.