Bestemmingsplannen Dorpsplein, Vleuten

Vooraankondiging bestemmingsplan Dorpsplein, Vleuten

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Dorsplein, Vleuten wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Nieuwe Vaart in het noorden, de Schoolstraat in het oosten, de Dorpsstraat in het zuiden en de perceelgrens met bestaande woningen in het westen.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van maximaal negen woningen en een gezondheidscentrum in samenhang met de herinrichting van het dorpsplein.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2018 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl