Bestemmingsplannen Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark

Bekendmaking voorbereidingsbesluit Hindersteinlaan, Het Lint, Maximapark

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 1 november 2018 heeft besloten:

  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ('Voorbereidingsbesluit'), voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met bestandsnaam NL.IMRO.0344VBHINLINMAXIMA- VB01.dgn
  2. Te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de beslispunten 1, in werking treedt de dag na het raadsbesluit.

Aangezien de raad het besluit op 1 november 2018 heeft vastgesteld, is het besluit met ingang van 2 november 2018 in werking getreden.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit en de verbeelding liggen met ingang van 7 november 2018 voor een ieder ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

 

 

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening