Chw ontwerpbestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide - De Wetering

Vanaf 10 maart 2023 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide – De Wetering

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan  gemaakt voor de aanleg van een ondergrondse gasleiding tussen de bedrijventerreinen Lage Weide en De Wetering. De digitale naam van dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCHWGASBEDLAGEWET-ON01.

Plangebied

Het plangebied ligt langs de Rijksweg A2 en voor het grootste deel binnen het bedrijventerrein Lage Weide en het bedrijventerrein De Wetering. De gasleiding loopt vanaf het afsluiterschema binnen het bedrijventerrein Lage Weide (nabij Reactorweg 45) tot aan het afsluiterschema binnen het bedrijventerrein Proostwetering (gelegen tussen Proostwetering 107 en 111). Een afsluiterschema maakt onderdeel uit van een leidingnetwerk en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de leiding gasvrij gemaakt kan worden. Het tracé heeft een lengte van ongeveer 2,6 km.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van een nieuwe gasleiding. Deze gasleiding wordt aangesloten op de nieuwe gasleiding die aangelegd wordt van Hoornaar tot het meet- en regelstation Reijerscop.

Met de aanleg van de gastransportleiding wordt de transport en het gebruik van hoogcalorisch gas mogelijk gemaakt. Dit levert een bijdrage aan één van de maatregelen van de Rijksoverheid om de gaswinning in Groningen terug te dringen en uiterlijk in 2030 stop te zetten. Gas uit Groningen is laagcalorisch. Laagcalorisch gas is laag in energie, maar heeft een hoog gehalte stikstof. Hoogcalorisch gas heeft minder stikstof, maar heeft daarom meer energie. Hoogcalorisch gas wordt vooral uit het buitenland gehaald. Uiteindelijk moet iedereen overstappen op alternatieve energiebronnen, maar op korte termijn zijn niet alle gebruikers (bedrijven en inwoners) daar al klaar voor.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken van vrijdag 10 maart 2023 tot en met donderdag 20 april 2023 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het Chw ontwerpbestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide – De Wetering en het besluit over het milieueffectrapport;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 10 maart 2023 tot en met donderdag 20 april uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op drie manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht

  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan gasleiding bedrijventerrein Lage Weide – De Wetering
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig