Chw ontwerpbestemmingsplan Kanaleneiland, Transwijk

Vanaf vrijdag 10 februari 2023 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan Kanaleneiland, Transwijk

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor dit plangebied, ter vervanging van de bestaande juridische regeling die nu is opgenomen in drie beheersverordeningen en vier bestemmingsplannen. De digitale naam van dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCHWKANALENTRANSW-ON01.

Plangebied

Het plangebied is voornamelijk een laagdynamisch gebied en de belangrijkste functie in het gebied is wonen. Het plangebied ligt in het zuiden van de stad en bestaat uit delen van de wijken Kanaleneiland en Transwijk, Dichterswijk en Lombok Oost. Het plangebied heeft de volgende globale grenzen: in het westen het Amsterdam-Rijnkanaal, in het noorden de Weg der Verenigde Naties/Dominee Martin Luther Kinglaan, in het oosten grofweg de Overste Den Oudenlaan/Europalaan en in het zuiden grofweg de Aziƫlaan.

Doel

Het Chw ontwerpbestemmingsplan Kanaleneiland, Transwijk bevat een regeling die gericht is op het beheren van de leefomgeving in het plangebied. Met deze nieuwe regeling worden de volgende doelen bereikt:            

 • uniformering van de regels;
 • functietoedeling in de systematiek van het toekomstige omgevingsplan;
 • beleidsneutraal omzetten van de regels van de beheersverordeningen en bestemmingsplannen, wat inhoudt dat het nieuwe bestemmingsplan het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden eerbiedigt;
 • Door het gebruik van nieuwe termen (o.a. als gevolg van de komst van de Omgevingswet en het gebruiken van nieuwe standaarden en definities) en doordat beheersverordeningen en bestemmingsplannen verschillen in opzet, kunnen er enkele kleine veranderingen optreden in de juridische regeling ten opzichte van de vorige regeling. Die veranderingen hebben geen bijzondere gevolgen voor de bestaande gebruiks- en bouwrechten. Een uitzondering hierop is de beperking van de mogelijkheden voor de vestiging van flitsbezorgdiensten conform de regeling in het Algemene regelplan Utrecht. Dat is een verschil ten opzichte van de huidige ruimere mogelijkheden zoals die zijn opgenomen in de beheersverordeningen.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken van vrijdag 10 februari 2023 tot en met donderdag 23 maart 2023, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl;
 • Op deze site waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 10 februari 2023 tot en met donderdag 23 maart 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op drie manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Kanaleneiland, Transwijk
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

 

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig