Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Chw ontwerpbestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht

Vanaf 2 september 2022 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht

De gemeente Utrecht heeft een nieuw Chw ontwerpbestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht (met de digitale naam NL.IMRO.0344.BPKOOKGASVRIJOVERV-ON01) gemaakt voor een deel van de Utrechtse wijk Overvecht bestaande uit 11 bouwblokken met ca.360 bestaande huurwoningen van woningbouwcorporatie Mitros.

Plangebied

Het plangebied, dat door de gemeente Utrecht in het 'Chw bestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht' is aangewezen, is gelegen in de Utrechtse wijk Overvecht en omvat 11 bouwblokken met in het totaal ca. 360 woningen. Deze woningen zijn huurwoningen in eigendom van de woningcorporatie Mitros. Het plangebied ligt globaal ten zuidwesten van Park de Gagel, ten zuidoosten van de Japuradreef, ten noordoosten van de Costa Ricadreef en ten noordwesten van de Panamadreef.

Doel

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om de wijk Overvecht-Noord voor 2030 aardgasvrij te maken. Op grond van de Crisis-en herstelwet heeft het Rijk een bevoegdheid toegekend aan de gemeente Utrecht om in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor Overvecht-Noord gebieden aan te wijzen, waarbinnen het (onder bepaalde voorwaarden) verboden is te beschikken over een kookgasaansluiting vanaf een in dat bestemmingsplan gestelde datum.

Woningcorporatie Mitros heeft in overleg met de gemeente Utrecht en netbeheerder Stedin een aantal van haar in Overvecht-Noord gelegen woningen geselecteerd als project voor de inzet van deze bevoegdheid onder de Crisis- en herstelwet. Het Chw bestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht maakt het juridisch mogelijk om in dit deel van Overvecht-Noord het beschikken over een kookgasaansluiting vanaf 1 januari 2024 te verbieden en daardoor de overgang naar volledig elektrisch koken mogelijk te maken. Door deze woningen, die uitsluitend voor kookgas een gasaansluiting hebben, te voorzien van een elektrische kookvoorziening is het niet meer noodzakelijk om brosse gasdistributieleidingen in Overvecht-Noord die aan vervanging toe zijn te vervangen.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het Chw ontwerpbestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht kunt u bekijken van vrijdag 2 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 2022, op:

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 2 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 2022 uw mening (zienswijze) geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op drie manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Kookgasvrij Overvecht
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig