Chw ontwerpbestemmingsplan Marco Pololaan 111-117, Kanaleneiland

Vanaf 16 juni 2023 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Marco Pololaan 111, Kanaleneiland

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Marco Pololaan 111, Kanaleneiland’ (met de digitale naam NL.IMRO.0344.BPCHWMARCOPOLO111-ON01 gemaakt voor het plangebied Marco Pololaan 111 in Utrecht.

Plangebied

Het plangebied ligt in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, aan de zuidoostkant van Utrecht. Het plangebied is begrensd door de Marco Pololaan aan de noordoostelijke zijde en de Da Costa School aan de noordwestelijke zijde. Verder is het plangebied omsloten door het Marco Polopark.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een gezondheidscentrum met in de eerste bouwlagen sociale huurwoningen voor ouderen en begeleid wonen. Daarboven worden appartementen gerealiseerd in twee afzonderlijke torens van respectievelijk 6 en 12 bouwlagen. In deze torens komen huurwoningen binnen de midden- en vrije huursector. De ontwikkeling voorziet in een totaal van ongeveer 240 woningen. Onder het gebouw komt een volledig verdiepte parkeergarage en op maaiveldniveau komt een groene inrichting. De bestaande bebouwing wordt gesloopt.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit). 

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, en het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie ook paragraaf 5.2 van het bestemmingsplan)kunt u bekijken van vrijdag 16 juni 2023 tot en met donderdag 27 juli 2023, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplann Marco Pololaan 111, Kanaleneiland en het besluit over het milieueffectrapport;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 16 juni 2023 tot en met donderdag 27 juli 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op drie manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Marco Pololaan 111, Kanaleneiland.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig