Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Chw ontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting High Five, Cambridgelaan USP

Vanaf vrijdag 27 mei 2022 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting High Five, Cambridgelaan USP.

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor de bouw van een studentenwooncomplex aan de Cambridgelaan. De digitale naam van dit plan is NL.IMRO.0344.BPSTUDHGFIVECAMBRI-ON01.

Plangebied

Het plangebied ligt in het Utrecht Science Park, in het oosten van Utrecht. Het plangebied wordt begrensd door de Cambridgelaan in het noorden, het studentencomplex Johanna aan de oostkant en aan de zuid- en westkant door het Oxfordpad (het fietspad in het verlengde van de Zandlaan).

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een nieuw wooncomplex met bijbehorende buitenruimte voor ruim 900 studenten. In de plint en halfverdiepte kelder worden verschillende gemeenschappelijke functies gerealiseerd, waaronder sportruimten, horeca, studieplekken en een fietsenstalling.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en te beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden vanwege het wegverkeerslawaai door de Cambridgelaan. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een 'hogere waarden-besluit' (pdf, 120 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 27 mei 2022 tot en met donderdag 7 juli 2022, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 27 mei 2022 tot en met donderdag 7 juli 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Studentenhuisvesting High Five, Cambridgelaan USP en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden

 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).

 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig