Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Overvecht

U kunt reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Omgevingsvisie Utrecht Overvecht.

De gemeente maakt een omgevingsvisie voor de wijk Overvecht en maakt hiervoor een milieueffectrapport (MER). Hiervoor doorlopen we een verplichte procedure. Als eerste stap in deze MER-procedure publiceert de gemeente de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Vanaf 28 juli tot en met 15 september 2023 kunt u reageren op de NRD.

Aanleiding

De gemeente maakt een omgevingsvisie voor de wijk Overvecht. We onderzoeken daarbij welke gevolgen deze omgevingsvisie heeft voor het milieu, zoals stikstof, geluid en groen. En welke maatregelen gemeente en ontwikkelaars kunnen nemen om het milieu niet slechter te maken. Zodat we de plannen in de omgevingsvisie ook echt uit kunnen voeren. De resultaten van dit onderzoek leggen we vast in een milieueffectrapport (MER).

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het uitgangspunt voor het MER. Centraal staan de vragen: wat gaan we precies onderzoeken in het MER en hoe gaan we dat doen?

De gemeente Utrecht legt de NRD ter inzage, zodat iedereen die dat wil mee kan denken over wat we gaan onderzoeken in het MER.

NRD bekijken

De NRD kunt u digitaal bekijken of op het stadskantoor:

Uw mening geven over de notitie?

U kunt van 28 juli tot en met 15 september 2023 uw reactie (zienswijze) geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van de gemeente Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze NRD Omgevingsvisie Overvecht.
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14 030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal: schrijf uw mening in een e-mail en stuur deze naar nrd@utrecht.nl.

Wat staat er in de wet?

De procedure van de NRD leest u in artikel 7.9 van de Wet milieubeheer. Waarom een MER-procedure nodig is staat in bijlage D, categorie 10, 11.2 en 15.2 van het Besluit milieueffectrapportage.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig